EY i ING: Bez wdrażania ESG firmy stracą zdolność konkurencyjną

Źródło: EY

Wspólny raport EY oraz ING: „Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów” jest kompendium wiedzy o wpływie wdrażania strategii ESG na przyszłość firm w skali globalnej. Z raportu m.in. wynika, że kryteria ESG będą filarem transformacji przedsiębiorstw w erze popandemicznej.

„Coraz częściej kwestionuje się zysk finansowy jako główny cel istnienia przedsiębiorstwa. Zmiany klimatyczne, rosnąca świadomość oraz presja społeczna są katalizatorem nowych regulacji w obszarze klimatycznym. Społeczeństwo wymaga większej odpowiedzialności od organizacji, dla których pracujemy, od których kupujemy, czy w które inwestujemy. W ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, gdy krótkoterminowe cele finansowe negatywnie wpływały na długoterminową wartość” – piszą we wstępie do raportu Michał H. Mrożek, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar Wholesale Banking, oraz Jarosław Wajer EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA, Ekspert zagadnień zrównoważonego
rozwoju.

Przygotowany przez grupę ekspertów EY i ING Raport pozwolił na uzasadnienie tych krytycznych uwag

„Przykładem tego są spółki wydobywcze, które nie licząc się z lokalną społecznością, dla dostępu do zasobów naturalnych relokowały całe osiedla. Negatywnie ocenialiśmy działania firm odzieżowych, które przenosiły zakłady produkcyjne w takie części naszego globu, gdzie nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa pracy i godnego traktowania pracowników. Niektóre spółki z branży ecommerce, w tym giganci technologiczni, pomimo że wykorzystują dobra lokalnie, agresywnie unikają lokalnego opodatkowania. Przedsiębiorstwa produkujące napoje i żywność często wykorzystują, i to na niespotykaną skalę, jednorazowy plastik, zanieczyszczając lasy i oceany. Niektórzy producenci samochodów otwarcie oszukiwali w kwestii zanieczyszczeń i emisji, a niektóre instytucje finansowe czy firmy doradcze uwikłały się w konflikt interesów, tracąc na wiele lat zaufanie swoich klientów i pracowników. Takie przykłady można mnożyć. Świadomość społeczna jest coraz większa i powoduje rosnącą presję na regulatorów. To z kolei ma niebagatelny wpływ na długoterminowy rozwój przedsiębiorstw”.

Jarosław Wajer podkreśla też m.in.: „Biorąc pod uwagę rosnące wymagania ze strony regulatorów oraz presję sektora finansowego, można stwierdzić że kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG), a w szczególności cele dekarbonizacyjne, będą filarem transformacji przedsiębiorstw w erze popandemicznej. Obejmuje to również wypracowanie standardów raportowania niefinansowych czynników ESG”.

Istotną rolę we wdrażaniu ESG w gospodarkach będzie miał sektor bankowy

Jak zauważają eksperci pracujący nad raportem: „Zmiany związane z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju sprawiają, że dziś świetnie funkcjonujące przedsiębiorstwa mogą w przyszłości stanąć w obliczu poważnych wyzwań (np. rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, obowiązek spełniania coraz bardziej wyśrubowanych norm środowiskowych, czy wzrost oczekiwań konsumentów). Te problemy bank identyfikuje jako ryzyko. Drugim równie istotnym zagrożeniem są zmiany klimatyczne oraz ich nieprzewidywalność objawiająca się np. wzrostem częstotliwości występowania klęsk żywiołowych. To może negatywnie wpłynąć na zdolność klientów do obsługi długu. Dlatego utrzymanie stabilności biznesu bankowego będzie się opierać na budowie dochodowego portfela w jak najmniejszym stopniu wpływającego na destrukcję środowiska naturalnego. Chcąc zmniejszyć te zagrożenia banki mogą zastosować dwa rodzaje działań. Jedno polega na ograniczaniu dostępu do kapitału, a drugie na wspieraniu dążenia do zrównoważonego działania”.

„Dziś żaden lider biznesu nie zadaje sobie pytania »czy należy się zmienić?«.

Właściwe pytania brzmią »od czego rozpocząć proces zmian?« oraz »jak ambitne cele sobie postawić?« czy »jak szybko musimy się zmieniać, aby nadążyć za otoczeniem i nie wypaść z rynku?«. Dlatego powstał ten raport – by pomóc liderom znaleźć odpowiedzi na takie pytania” – tłumaczą autorzy.

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Bank świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Pełny raport jest do pobrania na stronie EY

Źródło: EY