Europejski Dzień Bez Samochodu. Jak Polacy postrzegają ekologiczny transport?

Materiał został przygotowany dzięki wsparciu partnera - firmy Track Tec, czołowego europejskiego producenta materiałów do budowy nawierzchni kolejowej.

22 września obchodziliśmy Europejski Dzień Bez Samochodu. To również dzień zwieńczający Europejski Tydzień Mobilności. Czy następuje u Polaków zmiana w postrzeganiu negatywnego skutku podróżowania samochodem?

Międzynarodowa inicjatywa proekologiczna ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki korzystania z samochodów, a także promowanie bardziej ekologicznych i niskoemisyjnych środków transportu zbiorowego – jakimi są m.in. pociągi. Ta świadomość rośnie – już 74 proc. Polaków dostrzega już, że kolej jest liderem pod tym względem.

Dlaczego warto wybrać podróż, zwłaszcza długą, koleją? Kolej jest liderem pod względem najmniejszego negatywnego wpływu na środowisko. Charakteryzuje się ona ponad 3 razy mniejszą emisją dwutlenku węgla niż transport drogowy i ponad 8 razy mniejszą emisją niż lotniczy, co czyni ją najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego.

Jak na tle tych danych wypada polska kolej? Aż 85 proc. pojazdów PKP Intercity nie emituje spalin, a lokomotywy, które kursują po liniach niezelektryfikowanych spełniają wyśrubowane normy emisji spalin.

Czy Polacy lubią podróżować koleją? Takiego wyboru środka transportu dokonuje coraz więcej Polek i Polaków. Z danych PKP Intercity wynika, że:

• przez pierwsze osiem miesięcy 2022 r. pociągami PKP Intercity podróżowało 38,6 mln pasażerów. Tylko w tym okresie, ekologiczne wybory podróżnych w postaci podróży koleją zamiast samochodem pozwoliły na zmniejszenie emisji CO2 o 696 tys. ton.

• W okresie czerwiec – sierpień pociągami PKP Intercity podróżowało 18,5 mln pasażerów. Dzięki temu o 351 tys. ton CO2 mniej trafiło do atmosfery.

Warto sobie to uzmysłowić: jedna tona CO2 to objętość kuli o średnicy blisko 10 metrów sześciennych.

PKP Intercity przyłączyło się działań w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności (dawniej: Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu), który trwał od 16 do 22 września 2022 r. W tym czasie podróżujący z PKP Intercity mogli przewozić rowery pociągami przewoźnika za symboliczną złotówkę.