Etyczna firma 2014

W ramach konkursu wyłonione zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy  i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości wyróżniające się w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.
Firmy starające się o tytuł „Etycznej Firmy” musiały pomyślnie przejść analizę prowadzonej działalności i procesów organizacyjnych, które odnosiły się  m.in. do struktury programu zarządzania etyką w firmie, nadzoru najwyższej kadry kierowniczej, ładu korporacyjnego, reputacji, czy przywództwa. W pierwszym etapie przedsiębiorstwo dokonywało samooceny poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie organizatora. Następnie odpowiedzi udzielone w ankiecie przez uczestników Konkursu zostały przeanalizowane przez partnera merytorycznego PwC.

W pierwszej edycji konkursu na tytuł Etycznej Firmy zasłużyło 15 firm: BANK MILLENNIUM, BISNODE POLSKA, CEMEX POLSKA, DIAGEO POLSKA, EDF POLSKA, GRUPA RABEN, GRUPA ŻYWIEC, INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN, JOHNSON & JOHNSON POLAND, MPS INTERNATIONAL LTD, PKP, PZU, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PRAMERICA Życie, PROVIDENT POLSKA i SIEMENS.

Będąc codziennie blisko przedsiębiorców widzimy potrzebę promowania i wzmacniania zasad etycznego biznesu wśród polskich firm. Poprzez konkurs chcemy wyróżnić najlepsze praktyki, a także zwrócić uwagę polskich przedsiębiorców oraz opinii publicznej na istotę realizacji zasad etycznych w działalności biznesowej – mówi Tomasz Siemieniec, Redaktor Naczelny „Pulsu Biznesu”.

Czym jest etyka? To robienie właściwych rzeczy nawet wtedy, gdy wiesz, że nikt nie patrzy. Odnosi się to do relacji z klientami, współpracownikami i partnerami biznesowymi. Słowem do wszystkich – mówi David Parkinson, Prezes Zarządu Provident Polska. Przyznany tytuł jest niezależnym potwierdzeniem, że to w co wierzymy w Providencie, także dla innych jest zgodne z najwyższymi standardami. Jest dowodem, że prowadzimy etyczny biznes, działając w zgodzie z naszymi wartościami, którymi są szacunek, odpowiedzialność i rzetelność – dodaje.