ESG na mapie trendów Infuture Institute

Infuture Institute ogłosił dzisiaj swoją nową mapę trendów. To autorskie zestawienie zjawisk, które będą kształtowały nasze życie w bliższej lub dalszej perspektywie. W tegorocznej mapie uwagę zwraca zaobserwowanie dużej liczby zjawisk ważnych również pod kątem działań ESG.

Komponent „E” został zawarty w megatrendzie Transformacja klimatyczna. Autorzy raportu podkreślają wagę zmiany semantycznej – przejście od mówienia o kryzysie klimatycznym (która to narracja, jako negatywna i blokująca zniechęcała do zmian) do mówienia o transformacji klimatycznej, co już w warstwie słownej zakłada sprawczość i działanie – przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, gospodarkę nisko- lub zeroemisyjną.

Jeśli chodzi o literę „S” z akronimu ESG, mówimy przede wszystkim o megatrendzie związanym ze zmianami demograficznymi. Przedsiębiorstwa muszą stale dostosowywać się do zmian w strukturze społecznej. Dotyczy to chociażby dość nowego zjawiska, jakim jest zatrudnianie w jednej firmie osób już nie z dwóch, ale przynajmniej trzech lub nawet czterech pokoleń,  z drugiej strony też dbania o pracowników w wieku rozrodczym, bo przy zmniejszającej się liczebności tego pokolenia koniecznej jest uelastycznienie zasad zatrudniania, by osoby te nie zniknęły z rynku pracy.

Zagadnienia związane z corporate governance, czyli „G” znajdziemy przynajmniej w dwóch megatrendach – Deglobalizacji i Utracie spójności społecznej. Przed firmami stoją wyzwania związane z nowym sposobem prowadzenia działalności – zmianie lub skróceniu łańcuchów dostaw, przejściu na bardziej lokalną produkcję, zmierzenie się z próbami uzyskania suwerenności lub neutralności technologicznej przez państwa. Z drugiej strony widzimy rosnącą nieufność społeczeństwa do nauki i technologii. Dobre komunikowanie ładu korporacyjnego i transparentność mogą – jeśli nie zatrzymać, to przynajmniej spowolnić te zjawiska.

Przed nami skodyfikowanie wskaźników związanych z raportowaniem ESG. Przygotowane ich tak, by nadawały się do uniwersalnego stosowania, pozwolą nie tylko rządzącym czy inwestorom, ale także obywatelom przyjrzeć się działalności firm i ich podejściu do naszej wspólnej przyszłości.

Dorota Prochowicz – ekspert Instytutu ESG