ESG – moda czy konieczność? Nasz panel na Forum Inwestycji

Redakcja „Forum Polskiej Gospodarki” zorganizowała wydarzenie Forum Inwestycji. Raport CSR oraz Instytut ESG byli partnerami jednego z najważniejszych paneli dyskusyjnych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.

Redakcja „Forum Polskiej Gospodarki” zorganizowała wydarzenie Forum Inwestycji. Raport CSR oraz Instytut ESG byli partnerami jednego z najważniejszych paneli dyskusyjnych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.

Forum Inwestycji to nowa inicjatywa Forum Polskiej Gospodarki, która została zorganizowana w ramach cyklu „Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę” .

Pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, w listopadzie. Głównymi tematami były: „Inwestycje w nowe technologie szansą na rozwój całej polskiej gospodarki” i „ESG – moda czy konieczność?”

W panelu „Inwestycje w nowe technologie szansą na rozwój całej polskiej gospodarki” uczestniczyli Bartłomiej Wróblewski – przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji, Andrzej Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha, Dariusz Bojsza – prezes Stowarzyszenia Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności, Ryszard Hordyński – dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska, Piotr Hofman – prezes Grupy Inwest, Piotr Palutkiewicz – wiceprezes zarządu Warsaw Enterprise Institute. Moderatorem dyskusji był Krzysztof Budka – red. nacz. „Forum Polskiej Gospodarki”.

W drugim panelu „ESG – moda czy konieczność?” uczestniczyli: Alicja Tatarczuk – Public Affairs & CSR Manager, Huawei Polska, Juliusz Bolek – przewodniczący Rady Dyrektorów, Instytut Biznesu, Kamil Rybikowski – dyrektor gabinetu w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Robert Kamiński – prezes Dime2Door. Moderatorem dyskusji był Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG.