Energia przyszłości

Plany dywersyfikacji dostaw gazu, rola państwa na rynku energetycznym, czy dylematy dotyczące elektromobilności i innowacji – to główne tematy konferencji „Energia Przyszłości” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Energii, Kancelarii Premiera, największych przedsiębiorstw branży paliwowo-energetycznej i świata nauki. 

 

W konferencji wziął udział m.in. Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu RP ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Wydarzenie  zorganizował 22 czerwca Instytut Libertatis.

– Rozmawialiśmy o najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską i europejską polityką energetyczną z różnych perspektyw, zarówno rządowej, jak i eksperckiej i biznesowej. To z pewnością zainspirowało wielu do przemyśleń i dyskusji – mówi Stanisław Wojtera, prezes Instytutu Libertatis.

Więcej: https://www.linkedin.com/pulse/energia-przysz%C5%82o%C5%9Bci-na-konferencji-instytutu-jakub-rutkowski/