Energetycy ratują stuletni klon

PGE Polska Grupa Energetyczna wsparła Biebrzański Park Narodowy przekazując środki na ratowanie stuletniego klonu. Kolejna, 20. już edycja projektu „Lasy pełne energii” z uwagi na pandemię i reżim sanitarny przybrała inny, niż dotychczas charakter. Pracownicy PGE nie mogli posadzić drzew tak jak co roku, dlatego zdecydowali się uratować stuletnie drzewo przed wycinką.

– Na pniu klonu zauważyliśmy nacieki, owocniki grzybów, a w miejscu rozwidlenia korony pojawiło się pęknięcie. W jednym momencie drzewo, które codziennie wielokrotnie mijaliśmy, na którym spotykaliśmy dzięcioły, śpiewające zięby stało się potencjalnym zagrożeniem i dylematem – co będzie jeśli obłamie się część korony i spadnie na przechodzących turystów albo przejeżdżający samochód? – mówi Artur Wiatr, kier. Ośrodka Wdrażania Działań Ochronnych w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Biebrzański Park Narodowy poprosił o pomoc arborystów (osoby, które zawodowo zajmują się opieką nad drzewami) o określenie stanu klonu, wskazanie możliwych rozwiązań ratowania drzewa i wycenę prac.

Wyniki badania wykazały, że aby uratować drzewo przed wycinką, niezbędne jest założenie dwóch wiązań o nośności 4 ton, które zabezpieczą pień przed rozłamaniem. Arboryści zalecili także przycięcie korony by odciążyć pień. W akcję ratowania stuletniego drzewa przed wycinką zaangażowała się PGE, która za pośrednictwem Fundacji PGE przekazała Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu darowiznę na ten cel. Drzewo, pod nadzorem doświadczonych arborystów zostało wzmocnione i zabezpieczone.

– Fundacja PGE bardzo szybko uruchomiła darowiznę na rzecz ratowania drzewa i została tym samym matką chrzestnym klonu – nadając mu imię „Leon”. Po tak sprawnej akcji ratunkowej liczymy na dalszą i owocną współpracę z Grupą PGE i dziękujemy za wsparcie – mówi Artur Wiatr.

PGE Polska Grupa Energetyczna od 20. lat realizuje projekt „Lasy pełne energii”, który jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę ochrony środowiska naturalnego, w tym także klimatu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz stanu wód gruntowych, a także odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Projekt, poprzez sadzenie drzew, realizuje zadania edukacyjne w kwestii ekologii i ochrony środowiska, kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Sadzenie drzew odbywa się na terenach wskazanych i przygotowanych przez leśników z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

W akcji uczestniczą także harcerze, młodzież szkolna i przedstawiciele lokalnych społeczności. W ramach tegorocznej akcji, z uwagi na stan epidemii i wprowadzony reżim sanitarny, PGE zaniechała sadzenia drzew w znanej dotychczas formule, tj. przez pracowników i ich rodziny oraz harcerzy i młodzież szkolną. Jednak projekt, mimo ograniczeń i modyfikacji wymuszonej przez Covid-19, trwa nadal. PGE skupiła uwagę m.in. na Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie w ramach „Lasów pełnych energii” realizowane będą działania służące ochronie roślin, ptaków i zwierząt.

W 2019 roku pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami posadzili około 95 tysięcy drzew w 32 lokalizacjach na terenie 14. województw. W ubiegłorocznych akcjach sadzenia „Lasów pełnych energii” wzięło udział łącznie ok.1 900 uczestników.

(źródło: PGE, wł.)