Energa rozwija OZE w Wielkopolsce

fot. materiały prasowe

Grupa Energa przystąpiła do Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej.

Porozumienie rozpocznie wzajemną współpracę stron w zakresie uczestnictwa regionu w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych (Platforma Węglowa).

Grupa Energa posiada prawo do terenów pokopalnianych o pow. powyżej 300 ha, na których planuje realizację kilku przedsięwzięć w obszarze OZE. Porozumienie w tej sprawie ostało zawarte pomiędzy przedstawicielami zarządu województwa wielkopolskiego oraz zarządem Energa SA, jednocześnie został podpisany list intencyjny z wójtem gminy Przykona.

– Mamy ambicje, aby na tych terenach zbudować wzorcowe Centrum OZE Grupy Energa i zastosować różne rozwiązania w zakresie paneli fotowoltaicznych, jak również różne technologie magazynowania energii – mówi prezes Grupy Energa Grzegorz Ksepko.

W trakcie realizacji jest już projekt budowy 30 MW Farmy Wiatrowej „Przykona”, w przygotowaniu są kolejne – dwie farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii, które w znaczący sposób wpłyną na strategię zarządzania energią elektryczną.

Prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Spółka Energa Invest, odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie oraz realizację inwestycji, wydała polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy. Nowa farma wiatrowa Grupy Energa ma być gotowa w II kwartale 2020 roku.

Instalacja jest zlokalizowana w Gminie Przykona na terenach poeksploatacyjnych i zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów. Została zaprojektowana w oparciu o najnowsze dostępne technologie przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa obsługi. Projekt wpisuje się w rewitalizację tego obszaru, tereny poprzemysłowe zostaną wykorzystane do produkcji zielonej energii, co znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Wszystko to z poszanowaniem interesów lokalnej społeczności.