Energa ponownie dodaje energii podopiecznym domów dziecka

Trwa druga edycja projektu Domy Dobrej Energii. Tym razem panele fotowoltaiczne Energi Obrotu zostaną zamontowane na dachach pięciu domów dziecka. Placówki te będą mogły produkować zieloną energię na własne potrzeby, zmniejszając koszty użytkowania obiektów. Organizatorzy przewidzieli również dodatkowe atrakcje. Udział w projekcie umożliwia uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, związanych z energią elektryczną i ochroną środowiska, a także sportem – w ramach Akademii Żeglarskiej.

W 2021 roku energia ze słońca zasiliła dwa rodzinne domy dziecka: w Gostyninie i Szczawinie Kościelnym (woj. mazowieckie) oraz dwa domy dziecka: w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) i Kaczkach Średnich (w woj. wielkopolskim). W 2022 roku takich placówek będzie więcej. W projekcie weźmie udział w sumie ponad 120 podopiecznych.

Domy Dobrej Energii to jeden z naszych najważniejszych projektów, wpisujących się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem tej inicjatywy jest nie tylko poprawa jakości życia podopiecznych placówek wyposażanych w panele fotowoltaiczne, ale także edukacja, zwiększanie świadomości związanej z troską o środowisko – mówi Adrianna Sikorska, wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji. – Z ogromną satysfakcją rozpoczęliśmy drugą edycję projektu. Liczę na to, że wyposażonych w panele fotowoltaiczne od Energi placówek pomocowych będzie przybywać, a nasze przedsięwzięcie będzie się rozwijać. Już teraz wiemy, że to niezwykle potrzebna inicjatywa.

Niedawno zakończył się montaż paneli na dachach trzech placówek: domów dziecka w Górze i Kaliszu (woj. wielkopolskie) oraz Domu dla Bezdomnych i Potrzebujących Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku. Trwa realizacja jeszcze w kolejnych dwóch: w Domu dla Dzieci w Czarnowcu (woj. mazowieckie) oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Elblągu.

Projekt Domy Dobrej Energii jest kontynuowany dzięki zaangażowaniu trzech podmiotów: Energi SA, Energi Obrotu i Fundacji Energa. W 2021 roku montaż paneli w dwóch rodzinnych domach dziecka – w Gostyninie i Szczawnie Kościelnym (woj. mazowieckie) wsparła Fundacja ORLEN.

Korzyści jest wiele

Placówki, które przystąpiły do projektu Domy Dobrej Energii, produkują zieloną energię na własne potrzeby. W ten sposób są w stanie zmniejszyć koszty użytkowania obiektów, a zaoszczędzone środki mogą przeznaczyć na potrzeby swoich podopiecznych. Takie rozwiązanie ma też korzystny wpływ na środowisko.

Warto zaznaczyć, że projekt nie ogranicza się tylko do montażu paneli fotowoltaicznych. Podopieczni placówek objętych programem Domy Dobrej Energii mają okazję poznać świat energetyki i innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku.

– Skomplikowane zjawiska związane z energią elektryczną, zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska można wyjaśnić w sposób ciekawy i przystępny – przez zabawę i eksperymenty. Podopieczni domów dla dzieci w ramach programu odwiedziły między innymi Muzeum Energetyki w Toruniu, farmę wiatrową w Przykonie oraz Elektrownię Wodną w Straszynie. Ponadto część dzieci miała okazję uczestniczyć w Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing, której Energa z Grupy ORLEN jest mecenasem głównym. Młodzieżowa Akademia Żeglarska to połączenie żeglarstwa z edukacją morską oraz nauką umiejętności pływania regatowego – wyjaśnia Bogna Koma, zastępca dyrektora Departamentu Marketingu Energi SA. –  Kolejne aktywności dla dzieci z Czarnowska i Elbląga jeszcze przed nami. Jednym słowem kompleksowo dbamy o tworzenie atmosfery i działań, które przyczyniają się do stworzenia Domów pełnych Dobrej Energii – dodaje.

 Do projektu wciąż można przystąpić

Firma zaprasza kolejne domy dziecka do deklarowania chęci przystąpienia do projektu poprzez zgłoszenia elektroniczne.

Zasady przystąpienia do projektu Domy Dobrej Energii krok po kroku:

  1. Podmiot zgłasza chęć przystąpienia do projektu pod adresem csr@energa.pl
  2. Energa SA weryfikuje możliwość realizacji projektu w danym obszarze i przekazuje do weryfikacji technicznej do spółki Energa Obrót, a następnie do obsługi formalnej Fundacji Energa.

Wyłoniona placówka podpisuje umowę z Fundacją Energa i Energą Obrót, a po realizacji montażu składa sprawozdanie do Fundacji Energa.

“Jeżeli w Waszym otoczeniu znajdują się placówki, którym powinniśmy pomóc – zachęcamy do przesłania takiej rekomendacji pod adres: csr@energa.pl Energetyczna mapa dobrej energii wciąż się rozrasta” – zachęca Energa.

Źródło: Energa