ENEA wśród najlepiej raportujących spółek giełdowych

Spółka została doceniona w projekcie „Analiza ESG spółek w Polsce”, przygotowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido Business Consulting. To już trzecia edycja rankingu spółek giełdowych, które najlepiej raportują dane pozafinansowe z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.
ENEA po raz kolejny znalazła się w gronie trzech najlepszych przedsiębiorstw z branży określonej jako sektor użyteczności publicznej. Wyróżnienie potwierdza wysoką jakość i efektywność realizacji zadań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa ENEA rozumie je jako sposób zarządzania, który nie tylko uwzględnia oczekiwania otoczenia, ale również pozwala na świadome i racjonalne zarządzanie zasobami. Ma dzięki temu wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju i zwiększenie wartości firmy.

„Przyznane wyróżnienie potwierdza naszą konsekwencję w działaniu. Już po raz trzeci doceniono fakt, że przykładamy duże znaczenie do tego, co robimy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako firma energetyczna jesteśmy obecni na co dzień w życiu milionów Klientów, naszą rolą jest przyczynianie się do rozwoju ich otoczenia. Stąd zaangażowanie w życie małych i dużych społeczności oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, a także prowadzona w ramach Fundacji ENEA działalność charytatywna” – podkreśla Olga Fasiecka, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej ENEA.

Badaniu „Analiza ESG spółek w Polsce” zostały poddane wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2014 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym na rynku NewConnect. Zastosowana metoda GES Risk Rating bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju (m.in. Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, ISO 14001, SA8000), korupcji (FCPA) i bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001) w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Więcej informacji o metodologii jest dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.