Enea opublikowała raport CSR za 2015 rok

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Enei ma ciekawą formę i jest dostępny wyłącznie elektronicznie. Powstał według najnowszych standardów raportowania danych pozafinansowych GRI G4. Z dokumentem można się zapoznać na dedykowanej, interaktywnej stronie raportcsr.enea.pl.

 

Proces raportowania został przeprowadzony w zgodzie z czterema zasadami standardu GRI G4: uwzględniania interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności. „Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej Enea 2015” zawiera informacje o relacjach Grupy z jej kluczowymi interesariuszami. Opisuje skalę i charakter wpływu działalności Grupy na otoczenie społeczne oraz realizowane i planowane przez nią inwestycje na rzecz ochrony środowiska. Nowością w raporcie jest animacja ukazująca pełny łańcuch wartości Grupy: od wydobycia surowca, poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii, po Klienta korzystającego z energii elektrycznej.

Raportowanie w zgodzie ze standardem GRI G4 powoduje, że czytelnicy otrzymują krótkie, zwięzłe i najważniejsze informacje dotyczące podjętych przez firmę działań. Dla ich wygody, większej dostępności i łatwości wyszukiwania informacji oraz zgodnie z proekologicznym podejściem, raport został opublikowany wyłącznie w wersji elektronicznej.

Dokument znajduje się na dedykowanej, interaktywnej stronie http://raportcsr.enea.pl.