Empty Spaces – remontujemy pustostany by zapobiegać bezdomności w Europie

20.07.2021 arszawa ul. Tamka Akcja wolontariacka, malowanie mieszkania fot. Karina Krystosiak

24 sierpnia br. odbędzie się uroczyste otwarcie 6 mieszkań wyremontowanych przez Fundację Habitat for Humanity Poland w ramach projektu „Empty Spaces – remontujemy pustostany by zapobiegać bezdomności w Europie”. Już za parę dni na warszawskiej Białołęce zamieszkają niezamożne rodziny, którym groziła bezdomność. Mieszkania są częścią Programu Najmu Społecznego prowadzonego przez Fundację od 2017 roku.

 

Część lokali będzie miała specjalny status mieszkań treningowych adresowanych do młodych osób opuszczających pieczę zastępczą, migrantów, samotnych rodziców oraz osób
z niepełnosprawnościami. Wspólnie z organizacjami partnerskimi będziemy prowadzić
program wsparcia, który umożliwi osobom nim objętym start w dalsze, samodzielne życie.
Mieszkania będą używane rotacyjnie, co pozwoli w kolejnych latach pomóc kolejnym
kilkudziesięciu osobom. Projekt jest współfinansowany przez firmę M&G/Prudential oraz inne zaangażowane firmy.

Pustostany w Polsce

W polskich miastach jest niemal 46 tyś. pustostanów należących do gminnego zasobu.1
Deficyt mieszkań dostępnych cenowo szacowany jest na alarmującym poziomie 600 tyś. lokali (a niektórzy eksperci mówią nawet o 2 milionach brakujących lokali). Jednocześnie 39% (17 mln) Polaków mieszka w przeludnieniu (więcej niż 2 osoby na 1 izbę mieszkalną), a 14% rodzin żyje w warunkach substandardowych, np. nie ma dostępu do łazienki albo bieżącej wody. „Remonty pustostanów oraz przekształcanie niewykorzystanych przestrzeni na mieszkania dla potrzebujących to – obok budowy nowego zasobu – ważne działanie by
stosunkowo szybko zwiększać liczbę mieszkań przystępnych cenowo” mówi Magdalena
Ruszkowska-Cieślak, Prezeska Habitat for Humanity Poland.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na narastający kryzys mieszkaniowy w Europie – i
trwający od dekad w Polsce, gdzie jednym z rozwiązań jest m.in. niewykorzystany potencjał pustostanów. Ta inicjatywa szczególnie wskazuje na różne wymiary problemu bezdomności w Europie oraz na konieczność wypracowania rozwiązań
zapewniających dostępne cenowo mieszkania dla osób szczególnie narażonych na
wykluczenie mieszkaniowe.

W ramach projektu prowadzimy działania badawcze (chcemy zwiększyć wiedzę o liczbie pustostanów w Polsce i możliwościach ich wykorzystania na dostępne cenowo mieszkania na wynajem), remontowe (wyremontujemy i udostępnimy na wynajem osobom najbardziej potrzebującym ok. 10 mieszkań w Warszawie i Aglomeracji Śląskiej) oraz rzecznicze (upowszechniając wyniki projektu oraz wiedzę o problemie, którego dotyczy). – podkreślają organizatorzy.

24 sierpnia zostanie oddanych pierwszych 6 przywróconych do użytku mieszkań, do których
wprowadzą się osoby najbardziej narażone na bezdomność: w wśród nich także samodzielni rodzice uciekający przed przemocą domową. Razem z trzema partnerskimi organizacjami Fundacją LaFontaine, Fundacją Polska Gościnność oraz Fundacją Idylla w mieszkaniach będziemy realizować równocześnie dobrane do potrzeb usługi wsparcia, które pozwolą tym osobom postawić dalsze kroki w kierunku samodzielnego życia.

Projekt gromadzi wokół siebie szerokie grono partnerów – darczyńców, inne organizacje
pozarządowe, ekspertów, etc. Jego głównym sponsorem jest firma M&G. Habitat Poland
współpracuje także przy jego realizacji z m.in. z: firmą Arcadis (która przygotowała projekty budowlane i wykonawcze remontów adaptowanych lokali mieszkalnych), Oddziałem Warszawskim Polskiego Związku Firm Deweloperskich (który współfinansuje remont dwóch lokali), Fundacją Castorama (która podarowała meble kuchenne).

Źródło: Habitat for Humanity Poland