Emitel opublikował Raport Zaangażowania Społecznego za 2019 r.

W najnowszym raporcie zaangażowania społecznego za 2019 rok Emitel podsumowuje najważniejsze wydarzenia w zakresie podejmowanych działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

 

Emitel prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny. W codziennej pracy i planach strategicznych łączy realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz lokalnych społeczności. To, jak Spółka działa na co dzień i jakimi zasadami się kieruje, opisuje Raport Zaangażowania Społecznego za rok 2019.

– Wybuch pandemii COVID-19 to wielkie wyzwanie biznesowe dla wielu firm. Ale to nie wszystko. Podobnie jak pacjenci testowani na obecność wirusa, firmy na całym świecie przechodzą obecnie test odpowiedzialności społecznej. To takie chwile najcięższej próby weryfikują naszą gotowość do niesienia pomocy i empatii. Jestem przekonany, ze Emitel ten test w tych wyjątkowych okolicznościach zdaje. Zachęcam do lektury raportu, w którym przedstawiamy nasze działania w sferze ESG w ubiegłym roku – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

Emitel znajduje się w ścisłej czołówce polskich firm wprowadzających w życie zasady społecznego zaangażowania biznesu, czego dowodzą liczne nagrody i wyróżnienia. Rok 2019 obfitował w szereg nagród od instytucji, które doceniły działania spółki. To między innymi: wyróżnienie w 42. edycji Raportu CSR, nagrody Human Capital Investor, Pracodawca Przyjazny Pracownikom, Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Pracodawca Godny Zaufania czy Inwestor w Kapitał Ludzki. To także wysokie noty w badaniu GRESB, którego Emitel jest uczestnikiem już od kilku lat – o czym więcej w samym raporcie.