Edukacja gwarantuje przyszłość

O działalności IKEA Fundation rozmawiamy z Katarzyną Dulko-Gaszyna, Kierownikiem ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail Sp. z o.o.
Czy IKEA Foundation realizuje jakieś projekty w Polsce?

Jak najbardziej – wszystkie polskie sklepy IKEA włączają się w globalne kampanie społeczne IKEA Foundation – „Pluszaki dla Edukacji” oraz „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”. W ramach pierwszej z nich, realizowanej od 12 lat w listopadzie i grudniu, z każdej zakupionej zabawki i książeczki IKEA, przeznaczamy 1 euro na edukację dzieci w najbiedniejszych regionach świata – aktualnie w Azji, Afryce i Europie Wschodniej. Akcja ta realizowana jest w Polsce wspólnie z UNICEF.

Dzięki jednemu pluszakowi można kupić zestawy edukacyjne dla dzieci – zeszyt i 30 ołówków.  Z kolei pięć pluszaków pozwala na zakup zeszytu do ćwiczeń, który obejmuje wszystkie przedmioty i kilka poziomów nauczania. W ubiegłym roku dzięki sprzedaży pluszaków wszystkie sklepy IKEA w Polsce zebrały prawie 231 tysięcy euro, czyli ponad 900 tysięcy złotych. Wierzymy, że w tym roku ten wynik będzie jeszcze lepszy.

Natomiast akcja „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców”, organizowana jest wspólnie z UNHCR. Z każdej sprzedanej żarówki ledowej LEDARE 1 euro przekazywane jest na zapewnienie oświetlenia w obozach dla uchodźców. Z zebranych środków finansowane są solarne latarnie uliczne, specjalne lampy do stosowania wewnątrz pomieszczeń i inne źródła światła wykorzystujące energię odnawialną. Pomoc dociera do obozów UNHCR dla uchodźców w krajach takich jak: Etiopia, Czad, Bangladesz i Jordania. Klienci IKEA w Polsce, włączając się w akcję, mogą sprawić, że obozy te staną się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne jako miejsce zamieszkania, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Co zatem ważne – globalne projekty IKEA Foundation są realizowane między innymi dzięki aktywnościom w polskich sklepach.

W jakie projekty prospołeczne angażuje się IKEA w Polsce? I czy IKEA Foundation ma istotny wpływ na ich realizację?

Oprócz wspomnianych kampanii CRM, realizowanych wspólnie z klientami, IKEA w Polsce realizuje także krajowy program „Na rodzinę można liczyć”, którego celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce. Program ten, tworzony we współpracy z Fundacją Św. Mikołaja, realizowany jest od 2012 roku. Polega na zachęcaniu Klubowiczów programu lojalnościowego IKEA Family, do okazywania podczas zakupów karty – następnie podczas trwania kampanii za każde jej użycie IKEA przekazuje środki na fundusz stypendialny. Do tej pory udało się zebrać 797 679 złotych, które pozwoliły na ufundowanie stypendiów dla 399 uczniów z całej Polski. Naszym celem jest wspieranie aktywnej społecznie młodzieży, która dzięki wsparciu finansowemu potrafi dokonywać pozytywnych zmian  w środowisku lokalnym.

IKEA Foundation jest dla nas inspiracją – mamy podobne zasady działania. Koncentrujemy się na celach długoterminowych i takich, w których mamy realny wpływ na zmianę – głównie poziomu życia dzieci, całych rodzin czy osób ze środowisk marginalizowanych. Wspólne dla naszych działań jest także zaufanie do partnerów społecznych i ich kompetencji. Dzięki sprawdzonym fundacjom i stowarzyszeniom mamy do czynienia nie tylko z wiarygodnymi działaniami, ale przede wszystkim ze skuteczną pomocą.

Czy pracownicy IKEA w Polsce angażują się w działalność IKEA Foundation?

Jak najbardziej. To od zaangażowania pracowników w dużej mierze zależy powodzenie kampanii organizowanych przez IKEA Foundation. Oni bowiem często jako pierwsi informują klientów o realizowanych działaniach i wyjaśniają zasady naszych programów. Są naszymi pierwszymi ambasadorami.

Jak to wygląda w praktyce?

Poza standardowym zaangażowaniem związanym z organizacją akcji na poziomie poszczególnych sklepów, nasi pracownicy mają także szansę zobaczyć na czym polega działalność IKEA Foundation wśród najbardziej potrzebujących. W tym roku wyłoniliśmy 5 pracowników z różnych sklepów IKEA w Polsce, którzy w 2015 roku pojadą w podróż do kraju,  któremu IKEA Foundation przekazuje środki pomocowe. Wszystko po to, by na własne oczy zobaczyli, że ta pomoc ma sens i podzielili się swoimi doświadczeniami z kolegami i koleżankami z pracy.

Program ten jest już realizowany z powodzeniem w innych krajach, w których działa IKEA – z takich podróży – np. do Sierra Leone czy Kambodży, ludzie wracają odmienieni i do końca życia mają potrzebę niesienia pomocy, nawet tak odległym zakątkom świata. Chcemy dać im tę szansę, szczególnie, że dzisiejszy świat po prostu potrzebuje dobrego świadectwa.

Jak – według Państwa doświadczeń – Polska wypada na tle innych krajów podczas realizacji globalnych akcji tj. „Pluszaki dla edukacji”?

Z pewnością skala naszej działalności jest nieco mniejsza niż w innych krajach, w których IKEA posiada np. 50 sklepów, jednak możemy śmiało powiedzieć, że z każdym rokiem akcje, takie jak „Pluszaki dla Edukacji”, cieszą się coraz większym powodzeniem wśród klientów IKEA. Świadczy o tym rosnąca liczba pluszaków zbieranych w lokalnych zbiórkach dla oddziałów pogotowia ratunkowego, a także suma euro przekazywanych IKEA Foundation na programy edukacyjne w Azji, Afryce i Europie Wschodniej. W ostatnich latach sukcesy na tym polu odnosiły zwłaszcza sklepy w Łodzi i Krakowie.

Ponadto, dla nas realizacja kampanii społecznych w tak – mogłoby się wydawać – komercyjnym biznesie, jak sprzedaż detaliczna, jest wielką przyjemnością. Dzięki takim działaniom wielu z nas jeszcze bardziej lubi swoją pracę. I jesteśmy dumni z tego, że Polacy potrafią i chcą pomagać.

Dlaczego właśnie “dla edukacji”? Czy nie ważniejsze jest zadbanie o podstawowe potrzeby dzieci, takie jak dostęp do jedzenia i wody pitnej?

Edukacja jest elementem misji IKEA – gwarantuje przyszłość. Wierzymy, że wszystkie dzieci powinny mieć prawo do nauki. Edukacja to polisa ubezpieczeniowa chroniąca przed ubóstwem, to czynnik wzmacniający pozycję kobiet, w krajach, w których ich rola jest marginalizowana, to sposób na walkę z chorobami grożącymi ludzkości.

Jest wiele programów żywnościowych i mieszkaniowych ONZ – z kolei stosunkowo niewiele nakierowanych jest stricte na edukację. Dlatego postanowiliśmy to zmienić i poszukujemy takich sposobów, by osoby, na których zależy nam najbardziej – czyli dzieci – najważniejsi ludzie na świecie – mogły pomagać sobie samodzielnie. Na razie dobrze nam idzie.