Dzień Seniora każdego dnia

14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. O tym jak rząd dba o seniorów z Martą Kubiak – Posłem na Sejm rozmawia Jarosław December.

14 listopada będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Seniora….

To prawda jest taka inicjatywa. Dzięki postępowi medycyny i poprawie jakości życia znacząco wydłuża się średnia wieku. Już teraz osób, które ukończyły 60 rok życia, w Polsce, jest ponad 9 milionów. To ilustruje jak znaczącą grupę społeczną stanowią seniorzy. Prognozy demograficzne przewidują, że ta część społeczeństwa będzie coraz bardziej liczna.

Po co obchodzi się Ogólnopolski Dzień Seniora?

Przede wszystkim chodzi o docenienie roli jaką w społeczeństwie odgrywają osoby starsze. Warto korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Istotne jest też okazywanie im szacunku. W 2020 roku, pełnym zagrożeń związanych z pandemią Covid-19, bardzo ważne jest udzielanie im pomocy. Kalendarz o osobach starszych przypomina również w inne dni. Są to m. in. międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony 1 października, Europejski Dzień Seniora obchodzony 20 października, a także Dzień Babci i Dzień Dziadka. Szczególną uwagę powinien przykuwać obchodzony 15 czerwca Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych wskazujący na bardzo poważne problemy. Osobiście nie przepadam za tzw. „dniami”, bo to jakimi ludźmi jesteśmy, jaką mamy empatię i na ile jesteśmy w stanie pomagać innym należy okazywać codziennie, a nie tylko od święta.

Jak rząd dba o seniorów?

W ostatnich latach, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, zrobiono bardzo wiele dla seniorów, najwięcej poczynając od 1989 roku. Wystarczy przypomnieć takie programy jak „Senior+”, „Opieka 75+”, „Rządowy program na rzecz Aktywizacji Osób Starszych”, „Mama 4+”, obniżenie wielu emerytalnego, podniesienie minimalnej emerytury oraz dodatkowe wsparcie w postaci „trzynastej emerytury” a także zapowiedź od 2021 roku „czternastej emerytury”. Czy ktoś zrobił więcej?

Wspomniała Pani o obniżeniu wieku emerytalnego, czy to roztropne przy budżetowych problemach i rosnącym braku rąk do pracy?

Cóż, pragmatyzm to nie wszystko. Przypomnę, że podniesienie wieku emerytalnego to był pomysł rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prawo i Sprawiedliwość przywróciło jedynie wcześniejsze wymogi wiekowe przy przechodzeniu na emeryturę. Przy tego typu rozważaniach ważny jest także zdrowy rozsądek. Wiele osób starszych nie jest w stanie wykonywać pełnowartościowej pracy. Oczywiście seniorzy, którzy czują się na siłach, mogą w dalszym ciągu funkcjonować na rynku pracy.

Czyli jesień życia w Polsce jest idealna?

Idealne są tylko utopie. Dużo zależy od stanu zdrowia. Ważne jest, aby troskę o seniorów przejawiał nie tylko rząd, lecz my wszyscy. Dużo mówi się o tzw. „społecznej odpowiedzialności biznesu”. Chciałabym zaproponować coś więcej. „Społeczną odpowiedzialność ludzi” czyli wartości, które reprezentują świadome przedsiębiorstwa, dobrze by było aby wdrażali je w życie także obywatele. Jednym z przejawów powinna być troska nas wszystkich o seniorów, przejawiana każdego dnia, a nie tylko od święta.

Marta Kubiak – działacz samorządowy, Poseł na Sejm VIII i IX kadencji (okręg wyborczy nr 38 obejmuje obszar 11 powiatów północnej wielkopolski: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski). Jest absolwentką Wydziału Politologii na Uniwersytecie im. Adama. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu służby zagranicznej i międzynarodowej oraz studiów podyplomowych Master of Public Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Rozmawiał Jarosław December