„Dzień NGO” w Szkole Głównej Handlowej

15 listopada 2016 r. odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Al. Niepodległości 162)  “Dzień NGO”. ​Udział w Dniu NGOs jest bezpłatny. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenie będzie okazją do spotkania i poznania się przedstawicieli licznych organizacji pozarządowych działających w Polsce ze studentami i resztą społeczności akademickiej największej uczelni ekonomicznej w naszym kraju. Będzie też stanowiło forum wspólnej dyskusji na tematy związane z szansami i zagrożeniami dla działalności NGOsów w Polsce.

W ramach wydarzenia odbędą się:

–  “Targi” NGOs na Auli Spadochronowej bud. głównego SGH (otwarte stoiska)
–   Konferencja „Organizacje pozarządowe a społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Potencjał, trudności i wyzwania”

Targi NGOs to szeroka prezentacja organizacji pozarządowych działających w naszym kraju w formie otwartych stoisk, gdzie będzie można wystawić np. plakaty, ulotki reklamowe, zdjęcia, materiały audiowizualne etc. Będzie też możliwość bezpośredniej rozmowy z zainteresowanymi studentami i innymi członkami licznej społeczności akademickiej SGH.

Towarzysząca Targom konferencja będzie miała charakter dyskusji panelowej pod tytułem „Organizacje pozarządowe a społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Potencjał, trudności i wyzwania”. Do udziału w niej zaproszeni zostali  zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych i firm zaangażowanych społecznie działających w naszym kraju, jak i przedstawiciele władz publicznych.

Więcej: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/konferencje/Strony/ngo_w_sgh.aspx