Dzień Kobiet. Nie ma demokracji bez kobiet w polityce

Jaka jest rola kobiet we współczesnym, polskim społeczeństwie? – opowiada Urszula Barbara Krawczyk, prezeska Fundacji Akademia Kobiet Skutecznych.

“Kobiety masowo wychodzą z domu, podejmują jeszcze do niedawna typowo „męskie” zawody i aktywności. Mimo tych zmian wciąż głęboko zakorzenione tkwią w nas stereotypy dotyczące tak kobiet, jak i mężczyzn.

W Polsce rola kobiet jest coraz bardziej równoprawna, ale brak kobiet na stanowiskach zarządczych czy na scenie politycznej jest wciąż faktem” – ocenia Urszula Barbara Krawczyk, prezeska Fundacji Akademia Kobiet Skutecznych.

Dzień Kobiet to święto obchodzone co roku 8 marca, które służy upamiętnieniu walki kobiet o prawa wyborcze, równouprawnienie, a także docenieniu ich wkładu w społeczeństwo.

Wiele krajów, w tym Polska, obchodzi ten dzień poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, takich jak marsze, demonstracje, czy konferencje. W Dzień Kobiet często wręcza się też kobiety kwiaty i drobne upominki.

O polskiej drodze do pozbywania się uprzedzeń i stereotypów z Urszulą Barbarą Krawczyk, prezeską Fundacji Akademia Kobiet Skutecznych, rozmawialiśmy podczas IX Europejskiego Kongresu Samorządów.