“Działanie w oparciu o zasady ESG buduje wartość firmy Emitel S.A.” [ROZMOWA]

– Dziś przedsiębiorstwa, jeśli chcą się rozwijać i mieć znaczenie na rynku, na którym operują, są zobligowane do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – mówi Maciej Pilipczuk, p.o. Dyrektor Finansowy w Emitel S.A.

Maciej Pilipczuk

Czym jest badanie GRESB? Dlaczego Emitel bierze udział w tym badaniu?

GRESB jest niezależnym badaniem zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju firm, prowadzonym przez niezależną instytucję non-profit. W badaniu corocznie biorą udział firmy z całego świata, a jego wyniki są istotnym punktem odniesienia dla funduszy inwestycyjnych, które inwestują środki między innymi z funduszy emerytalnych w spółkach infrastrukturalnych na całym świecie. Badanie jest wykorzystywane przez ponad 140 inwestorów instytucjonalnych do monitorowania ich inwestycji pod kątem realizacji celów ESG. Łącznie w badaniu w różnych obszarach bierze udział ponad 700 podmiotów infrastrukturalnych oraz ponad 1500 podmiotów nieruchomościowych, a ich łączna wartość wynosi ponad 6,4 biliona USD. Emitel dołączył do pozostałych spółek należących do funduszu Alinda Capital Partners i bierze udział w badaniu od 2016 roku. 

Emitel otrzymał w tym badaniu 5 gwiazdek, co to oznacza?

5 gwiazdek jest przyznawane przez GRESB 20% najlepszych firm biorących udział w badaniu. W tym roku, pomimo wzrastających wymagań, nasza spółka otrzymała rekordowe 90 punktów na 100 możliwych, zajmując 5. miejsce w swojej kategorii oraz uplasowała się wśród 100 najlepszych firm, spośród 549 uczestniczących w tegorocznej edycji GRESB w tym obszarze.

Dlaczego udział w GRESB jest tak ważny dla przedsiębiorstw infrastrukturalnych na świecie? A jak to wygląda w Polsce?

GRESB od ponad 10 lat systematycznie bada działania i wyniki przedsiębiorstw infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). W swoich kryteriach oceny kieruje się m.in. kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, które corocznie mają coraz większą wagę dla międzynarodowych inwestorów. Świadoma działalność ESG ma również coraz większe znaczenie przy pozyskiwaniu kapitału przez spółki na rynku długu. W ostatnich latach spółki emitujące tzw. „zielone obligacje” i zobowiązujące się do realizowania określonych celów ESG, są w stanie osiągnąć zdecydowanie lepsze warunki finansowania. W Polsce dla inwestorów znaczenie ESG też systematycznie rośnie, czego dobrym przykładem jest uruchomienie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2019 roku indeksu WIG-ESG, który jest skorelowany o dane ESG oraz ocenę ładu korporacyjnego.

Jak prowadzenie działań ESG przez przedsiębiorstwo wpływa na jego wartość?

Działanie w oparciu o zasady ESG ma wpływ na wartość firmy w kilku obszarach. Przede wszystkim buduje wartość długoterminową w oczach klientów i inwestorów. To właśnie to, jak działamy w całym ekosystemie i jak wpływamy na środowisko i interesariuszy ma coraz większe znaczenie w budowaniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Coraz bardziej istotne dziś są kapitał ludzki, know-how i właśnie to, jak wpływamy na otaczający nas świat. Znakomicie podnosi to produktywność i motywację pracowników oraz stanowi istotną zachętę dla najlepszych talentów do dołączenia do firmy. Dzisiaj młodzi ludzie szukają informacji o działaniach ESG firmy zanim podejmą jakiekolwiek dalsze kroki w aplikowaniu. Zupełnie oczywista jest również komunikacja z pozostałymi interesariuszami. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju i wchodzimy w interakcje z lokalnymi społecznościami. Posiadamy infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym obiekty nadawcze, z których emitujemy sygnał telewizji i radia do widzów i słuchaczy, jak również obiekty służące operatorom telefonii komórkowej. Dlatego by dalej się rozwijać, a także kontynuować wdrożone już projekty cały czas dbamy o nasze otoczenie, nie tylko to społeczne, ale też środowisko naturalne. W celu zwiększania świadomości ekologicznej od wielu lat prowadzimy kampanie informacyjne związane z ochroną środowiska, przeprowadzamy audyty energetyczne, inwestujemy w modernizację urządzeń, wyposażając je m.in. w energooszczędne systemy chłodzenia. Mamy doświadczenia pokazujące, że dbanie o środowisko naturalne poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii o zdecydowanie mniejszym wpływie na środowisko, może dawać również istotne oszczędności. W przeszłości trudno było osiągnąć w tym zakresie pozytywny zwrot na kapitale. Dzisiaj przy zmianie podejścia, nowoczesnych technologiach i rosnących cenach chociażby energii elektrycznej, inwestycje np. w fotowoltaikę są bardziej opłacalne, co stanowi podwójną zachętę dla biznesu. 

Czy patrzenie na nowe projekty przez pryzmat kryteriów ESG to już standard?

Dziś przedsiębiorstwa, jeśli chcą się rozwijać i mieć znaczenie na rynku, na którym operują, są zobligowane do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Określanie celów zrównoważonego rozwoju i korelowanie ich ze strategią firmy, a później ich realizacja, nie są modą czy teorią naukową, ale procesem, który ma realny wpływ na odbiór firmy przez naszych interesariuszy, zarówno, jeśli chodzi o klientów, akcjonariuszy, pracowników, jak i osoby mieszkające w okolicy naszych obiektów. Dlatego w strategii Emitel jednym z celów jest poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju i traktowanie zmian otoczenia – w tym w zakresie szeroko rozumianego ESG – jako katalizatorów dalszego wzrostu.

* Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.