Działania CSR Lidl Polska – w trosce o lepsze jutro

Foto | Solarzellen Filialdach

Sieć Lidl Polska działa zgodnie ze strategią CSR, opracowaną na lata 2020-2025. Składa się ona z  6  filarów. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów, uczciwe działanie, promocja zdrowia oraz zaangażowanie w dialog.

 

Do 2030 roku Lidl Polska planuje zredukować swoje emisje operacyjne o 80% (w porównaniu do 2019  roku). Odnosi się to zarówno do emisji pośrednich, które występują w łańcuchach dostaw firmy, jak i  emisji bezpośrednich, powstających w sklepach oraz centrach dystrybucji. Aby osiągnąć ten cel, sieć wyposaża swoje obiekty w nowoczesne, proekologiczne rozwiązania, takie jak: pompy ciepła, instalacje odzyskujące ciepło z lad chłodniczych, panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie LED. Ponadto, aby wspierać bioróżnorodność, firma sadzi wokół swoich obiektów łąki kwietne. Największa z nich rośnie w pobliżu Centrum Dystrybucyjnego w  Dobroszycach. Mniejsze znajdują się przy sklepach, m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Warszawie.

 

Lidl Polska przykłada ogromną wagę do ochrony zasobów naturalnych. Sieć stale poszerza asortyment o produkty z certyfikatami Bio i Rainforest Alliance. Firma zobowiązała się także do tego, że zrezygnuje ze stosowania mikroplastiku w kosmetykach marki własnej, o ile nie obniży to znacząco wydajności oraz bezpieczeństwa danego produktu. Kolejnym działaniem w  zakresie ochrony zasobów naturalnych, podjętym przez Lidl Polska, jest ograniczenie ilości plastiku w  opakowaniach marek własnych o od 1% do 20%. Co więcej, są one opracowywane w taki sposób, aby w  maksymalnym stopniu nadawały się do recyklingu. Poza tym sieć na wiele sposobów przeciwdziała marnowaniu żywności. W  ramach akcji „Kupuję, nie marnuję!”, Lidl Polska przecenia produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, a także oferuje klientom „nieperfekcyjne” warzywa i owoce po obniżonych cenach i co roku prowadzi w sklepach kampanię na rzecz niemarnowania żywności. Ponadto, wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności, firma rozpoczęła akcję edukacyjną „EkoMisja. Nie marnuję”. Dotychczas w zajęciach wzięło udział ponad 35 tys. uczniów.

Klienci Lidl Polska uratują niedoskonałe warzywa i wesprą polskich rolników przed Świętami

W ramach swojej strategii CSR, Lidl Polska troszczy się o dobre warunki pracy, promuje równość płacową i przyznaje awanse wewnętrzne w  oparciu o  obiektywne kryteria: czynniki merytoryczne (np. wykształcenie), doświadczenie oraz umiejętności. Aby upowszechniać pozytywne praktyki w zakresie jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn, w 2019 roku firma stworzyła konkurs „Lidl Fair Pay”. Mogą w nim brać udział polskie przedsiębiorstwa z sektorów FMCG, farmaceutycznego, ubezpieczeń oraz IT, które zatrudniają nie więcej niż 1500 osób. Uczestnicy są oceniani ze względu na 3 kryteria: równość wynagrodzeń na tych samych poziomach zaszeregowania, udział kobiet w kadrze kierowniczej oraz ich reprezentację w zespołach zarządzających. Nagroda „Lidl Fair Pay” stanowi wyraz uznania dla firm prowadzących jednakową politykę płacową. Jednocześnie zachęca inne przedsiębiorstwa do jej wdrożenia. Warto też dodać, że oprócz wysokich wynagrodzeń – wyższych niż średnie płace w handlu – Lidl Polska oferuje swoim pracownikom szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, szkolenia, wyprawka „dla maluszka” itp.

Zgodnie ze swoją polityką CSR, Lidl Polska podejmuje także liczne inicjatywy na rzecz wspierania lokalnych społeczności. Co roku sieć przekazuje tysiące ton produktów spożywczych Federacji Polskich Banków Żywności i Caritas Polska. Współpracuje również m.in. z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ponadto sieć angażuje się w ochronę praw człowieka – bada, czy są one przestrzegane w całym łańcuchu dostaw i regularnie poszerza ofertę marek własnych o produkty oznaczone certyfikatami CSR – m.in. Fairtrade, MSC i UTZ.