Działalność operacyjna P&G neutralna emisyjnie przez najbliższą dekadę

Firma Procter & Gamble zobowiązała się, że w ciągu najbliższej dekady prowadzone przez nią działania operacyjne będą neutralne emisyjnie. P&G osiągnie ten cel dzięki różnorodnym działaniom interwencyjnym, zapewniającym ochronę, poprawę i rekultywację środowiska naturalnego.

Koncern uznaje, że kolejna dekada stanowi dla świata kluczowy okres przyspieszenia postępu w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W związku z tym, P&G wykracza poza swoje obecne, wynikające z celów ustanowionych przez SBT (Science Based Target Initiative) ambicje zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50%, poszerzając portfolio wdrażanych naturalnych rozwiązań klimatycznych. Pozwoli to firmie zbilansować pozostałą część emisji i utrzymać neutralność węglową w ciągu najbliższych 10 lat. Według obecnych szacunków, w latach 2020-2030 koncern będzie musiał skompensować około 30 milionów ton dwutlenku węgla.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych pozostaje priorytetem P&G. Spółka jest na dobrej drodze do obniżenia o 50% emisji gazów cieplarnianych i zakupu 100% energii ze źródeł odnawialnych – do czego zobowiązała się w swojej strategii zrównoważonego rozwoju „Ambicja 2030”. Ponadto, P&G będzie kontynuować projekty w obszarze energii wiatrowej, słonecznej i geotermalnej, które mają przyspieszyć tempo całkowitego przejścia na korzystanie ze źródeł odnawialnych. Wysiłki firmy są zgodne z tym, co z naukowego punktu widzenia jest konieczne, aby możliwie skutecznie ograniczyć globalny wzrost temperatury. Niezbędne działania będą wykraczać długo poza rok 2030. Z przyczyn technologicznych, części emisji nie uda się jednak wyeliminować do 2030 r. Inwestując w naturalne rozwiązania klimatyczne, firma przyspieszy pozytywny wpływ swoich działań już w perspektywie najbliższych 10 lat.

Krytyczny moment dla klimatu

Najnowsze raporty podkreślają, że wprowadzane na świecie rozwiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych są niewystarczające. Najbliższa dekada to okres krytyczny z punktu widzenia obniżenia emisji do poziomu, który pozwoli na ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C. To zadanie będzie niezwykle trudne do wykonania, jeśli społeczeństwo nie zacznie ograniczać emisji przed końcem dekady. Do 2050 r. emisja dwutlenku węgla musi spaść do zera lub być blisko tego poziomu. Jeśli natychmiast nie zostaną podjęte konieczne działania, przyszłe pokolenia będą narażone na większe ryzyko wynikające z wpływu zmian klimatycznych, a realizacja celów Porozumienia Paryskiego stanie pod znakiem zapytania.

„Zmiany klimatyczne są faktem, a my musimy podjąć natychmiastowe działania” – powiedział David Taylor, Prezes Zarządu i CEO P&G: „Ograniczając nasz ślad węglowy i inwestując w naturalne rozwiązania klimatyczne, w ciągu dekady nasze działania operacyjne będą neutralne pod względem emisji, dzięki czemu przyczynimy się do ochrony najbardziej narażonych ekosystemów i społeczności na całym świecie.”

Naturalne rozwiązania klimatyczne: „Natura może rozwiązać jedną trzecią problemów wynikających ze zmian klimatycznych”

P&G wraz ze swoimi partnerami, Conservation International i World Wildlife Fund (WWF), będą identyfikować i finansować realizację szeregu projektów, które mają na celu ochronę, poprawę i rekultywację najważniejszych ekosystemów, takich jak lasy, tereny podmokłe, łąki i torfowiska. Oprócz zdolności do sekwestracji większej ilości dwutlenku węgla, istotnym aspektem naturalnych rozwiązań klimatycznych są dodatkowe korzyści środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, które mogą dzięki nim powstać. Poza ochroną i wspieraniem przyrody, naturalne rozwiązania klimatyczne mogą także poprawiać jakość życia lokalnych społeczności. Wraz z realizacją działań w tym zakresie, P&G będzie identyfikować, mierzyć i komunikować publicznie dodatkowe korzyści płynące z realizowanych inwestycji w środowisko naturalne.

Źródło: P&G