Dwuznaczne hasła w kampanii ekologów – Kochaj, nie rżnij; chcemy bzykać w spokoju

W ramach kampanii plakatowej “Dziki Wrocław – dzika przyjemność” we Wrocławiu pojawiły się billboardy z dwuznacznymi hasłami. Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu chce w ten sposób zwrócić uwagę na potrzebę chronienia przyrody Dolnego  Śląska. Odbiorcy podzielili się na tych, co przyklaskują oryginalnemu pomysłowi i przeciwników.

„Od wielu lat we Wrocławiu nie objęto ochroną prawną ani jednego obszaru. Wrocław jako jedno z nielicznych dużych miast nie posiada rezerwatu przyrody oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wyznaczonego ze względów przyrodniczych” – przekazuje Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu, która chce kampanią zwrócić uwagę na problemy, jakie spotykają środowisko naturalne w regionie Dolnego Śląska, i skłonić lokalne władze do działania. W postulatach organizacje wskazują na potrzebę utworzenia rezerwatów, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenach cennych przyrodniczo we Wrocławiu.