Dr Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński: Ekonomia ekologiczna rozprzestrzeni się oddolnie

Jakie są główne założenia ekonomii ekologicznej? Co wiedzą o niej Polacy? Czy ekonomia ekologiczna jest dobrze stosowana w polskich przedsiębiorstwach? – na pytania zadane przez RaportCSR.pl odpowiedziała dr Zofia Łapniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odpowiedzi, których udzieliła nam badaczka podczas 3. edycji zorganizowanego przez krakowską fundację Carbon Footprint Foundation międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit można ocenić jako inspirujące.

Na przykład okazuje się, że podstawą założeń ekonomii ekologicznej są czas i przestrzeń. Czas to ocenianie, jak nasza dzisiejsza działalność będzie wpływać na przyszłe pokolenia. Przestrzeń to z kolei badanie tych miejsc na globie, które są ogniskami powodującymi niekorzystne dla środowiska skutki. No i oczywiście znajdywanie rozwiązań prośrodowiskowych.

Posługując się przykładami, dotyczącymi choćby niemieckiej transformacji energetycznej Energiewende, badaczka oceniła też kwestię rozprzestrzeniania się ekonomii ekologicznej i jej popularność w kręgach naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wypowiedzi dr Zofii Łapniewskiej:

Partnerami wydarzenia były RaportCSR.pl, Instytut ESG oraz kwartalnik „Raport ESG”. Uczestnikiem panelu dyskusyjnego „Organizacja w równowadze”, podczas którego poruszono kwestie dobrostanu pracowniczego, work-life balance oraz employer branding, był też Damian Kuraś, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, dyrektor Instytutu ESG.