Dr Tomasz Han, Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A.: Odpowiedzialność przede wszystkim

Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów to element naszej codzienności. Działania firm farmaceutycznych mają istotny wpływ na politykę prozdrowotną. Czujemy się zobowiązani dbać o bezpieczeństwo naszych produktów, dlatego każdy z nich jest dokładnie przebadany, aby był skuteczny i bezpieczny dla zdrowia oraz produkowany w zapewnieniu standardów jakości firm farmaceutycznych. Dotyczy to wszystkich kategorii naszych produktów, również suplementów diety.

Naszą firmę tworzą wysokiej klasy specjaliści, dla których dobro i zdrowie pacjenta zawsze jest na pierwszym miejscu. To dzięki nim staliśmy się liderem w branży, produkując w dwóch nowoczesnych fabrykach ponad 350 produktów w różnych formach. Przez cały okres działalności wytworzone produkty dotarły do ponad 40 krajów, na 4 kontynentach. Wszyscy pracownicy produkcji Hasco-Lek, codziennie wykonują swoje zadania z dbałością o każdy  najdrobniejszy szczegół, zapewniając docelowo sprawny przebieg całego procesu. Myślę, że konsumenci kupujący produkty z logo Hasco-Lek, często nie zdają sobie sprawy z ilości pracy, jaka jest wykonywana, aby wytworzyć produkt najwyższej jakości.

Wiarygodność i poczucie odpowiedzialności za wytwarzany produkt, poświadczają posiadane certyfikaty. Jesteśmy pierwszą polską firmą farmaceutyczną, która zdobyła międzynarodowy certyfikat Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice – GMP), kiedy nie był on jeszcze obligatoryjny dla polskich producentów. Standard GMP to gwarancja wysokiej jakości, czystości użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Certyfikat zapewnia pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców, a posiadają go oba zakłady produkcyjne Hasco-Lek. Jako pierwsze przedsiębiorstwo produkcji farmaceutycznej w Polsce otrzymaliśmy też certyfikat Dobra Praktyka Laboratoryjna (ang. Good Laboratory Practice – GLP), przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia. To przykłady wizjonerstwa właściciela firmy – dr. Stanisława Hana oraz przejawy naszej niezwykłej dbałości o jakość i standard wytwarzania produktów. Wdrażanie systemów zapewniania jakości badań, systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych czy bezpieczeństwa żywności – to kolejne przykłady aktywności, które realizowaliśmy nieobligatoryjnie. Co więcej, współpracując z zagranicznymi kontrahentami przechodzimy również audyty nie tylko pod katem jakości, ale także spełnienia wymagań determinowanych kulturą i wyznawaną religią na danym terytorium (np. zachowanie koszerności produktów).

Uzyskujemy kolejne certyfikaty Dobrej Praktyki Wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych oraz wytwarzanych substancji czynnych. Płynnie też przechodzimy proces recertyfikacji pozostałych systemów jakości. Prowadzimy badania materiałów wyjściowych i opakowań, produktów pośrednich i końcowych oraz środowiska – czyli przestrzeni, w której produkt jest wytwarzany. Badania stabilności ciągłej, walidacja procesu i czyszczenia, nadzorowanie urządzeń, audyty u producentów surowców – to tylko kilka z procesów składających się na naszą codzienną pracę. Dostosowujemy się także do rosnących wymagań prawnych w zakresie jakości.

Bezpieczeństwo produktów to jednak tylko jeden z wymiarów odpowiedzialności w branży farmaceutycznej. Naszym priorytetem jest również zapewnienie bezpieczeństwa lekowego. Dlatego obecnie inwestujemy w nowe linie syntezy API (ang. Active Pharmaceutical Ingredients), czyli aktywnych substancji farmaceutycznych. Pozwolą one zwiększyć możliwości produkcyjne w Polsce i uniezależnią europejski rynek od krajów azjatyckich, wpisując się tym samym w Strategię Farmaceutyczną dla Polski i Europy.