Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy

Z wielką przyjemnością zapraszamy na ogólnopolską konferencję: „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, organizowaną przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy działające w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Konferencja odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 roku w hotelu Novotel Łódź Centrum, przy ulicy Piłsudskiego 11A. Odbywa się ona pod patronatem Głównego Inspektora Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz portalu RaportCSR.pl.

Udział w konferencji, materiały, wyżywienie oraz parking są dla uczestników bezpłatne. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://pracanazdrowie.pl/rejestracja-2018/# 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Uczestnicy obrad będą mieli możliwość zainspirowania się doświadczeniami przedstawicieli firm, które wspierają zdrowie swoich pracowników z uwzględnieniem perspektywy ich wieku. W czasie konferencji swoje działania w tym obszarze zaprezentują następujące firmy/organizacje: Cemex Polska Sp. z o.o., ING Bank Śląski, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Sitech Sp. z o.o., Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Ponadto, dzięki wystąpieniom ekspertów Uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie kluczowych metodyk, istotnych dla zapewnienia wysokiej jakości realizacji takich oddziaływań w zakładach pracy.

Więcej: https://www.facebook.com/events/2213256158998551/