Dominika Kulczyk wyróżniona przez UN GLOBAL COMPACT POLAND

18 marca Dominika Kulczyk dołączyła do grona członków Rady Programowej UN GLOBAL COMPACT POLAND największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. W jej skład wchodzą wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, działający w jednym z czterech priorytetowych obszarów UN Global Compact: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji. Należą do niej m.in. Jerzy Buzek, Henryka Bochniarz, Danuta Hübner i Bolesław Rok. Przyjęcie Dominiki Kulczyk do Rady to wyraz uznania dla jej dotychczasowej działalności, którą realizuje na wielu obszarach.

Dominika Kulczyk poprzez Kulczyk Foundation, której jest inicjatorką i prezesem, propaguje ideę pomagania najuboższym przez wspieranie transparentnych i skutecznych projektów rozwojowych w Polsce i na świecie oraz zachęca do aktywnego włączania się w wolontariat. Fundacja wspiera kilkadziesiąt projektów rocznie, a jej wybrane działania można śledzić w emitowanym w TVN programie „Efekt Domina”. Jego nowa seria powróci na antenę w kwietniu br. i będzie można zobaczyć w niej pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz potrzebujących w Polsce i na świecie. Dominika Kulczyk jest także członkiem Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, gdzie koordynuje działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i relacji międzynarodowych oraz założycielką i wiceprezesem polskiego oddziału Green Cross International, trzeciej co do wielkości pozarządowej globalnej organizacji ekologicznej, którą w 1993 r. założył Michaił Gorbaczow. Działa także na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego i jest członkiem programu New Leaders for Tomorrow przy międzynarodowej organizacji Crans Montana Forum.

Dominika Kulczyk ukończyła sinologię i politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się także na Uniwersytecie w Szanghaju, Uniwersytecie Pekińskim oraz w Rockefeller Foundation i w Bertelsmann Foundation, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu Strategicznej Filantropii.

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Została powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana i działa w 145 krajach, od 2001 r. jest obecna w Polsce. Jej główny cel to rozwój, implementacja oraz rozpowszechnianie odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. Dzięki wsparciu wchodzących w jej skład specjalistów, wybitnych ekonomistów, dyrektorów i prezesów firm oraz przedstawicieli środowisk naukowych, UN Global Compact stara się powiązać strategiczne działania biznesu z kluczowymi zasadami dotyczącymi praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.