Dominika Kulczyk wręczyła stypendia imienia jej Taty

Stypendia im. Jana Kulczyka dla 50 studentów UAM z Ukrainy wrêczy³¹ prezes Dominika Kulczyk z rektorem UAM Bronis³awem Marciniakiem. 18.11.2015, Sala Lubrañskiego , Collegium Minus UAM, Poznañ fot. Maciej Mêczyñski-Zycie Uniwersyteckie maciejmec@gazeta.pl kom 606242012

50 ukraińskich studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało w środę, 18 listopada, stypendia im. Jana Kulczyka. Dokładnie  rok temu wręczał je on sam wspólnie ze swoją córką. Teraz Dominika Kulczyk na tle portretu świętej pamięci Taty dziękowała młodym ludziom z Ukrainy za zaangażowanie w naukę i życzyła im spełnienia marzeń.

– Cieszę się, że młodzi studenci z Ukrainy będą mieli szanse, dzięki wiedzy, którą zdobyli tutaj, stworzyć lepszą Ukrainę, wolną Ukrainę, społeczeństwo mądrych, silnych ludzi – podkreśliła Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation. Jej fundacja na tegoroczny program stypendialny przeznaczyła 150 tys. zł. – Chodzi w nim o to, by wspierając naukowe i życiowe marzenia młodych obywateli Ukrainy pomóc, by przyszłości mogli mieć wpływ na budowę społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego w swym kraju. W kraju, który jest naszym bliskim sąsiadem i przyjacielem. Stypendia to ta pierwsza kostka domina, która ma szansę poruszyć następne, by szybko następowały dobre zmiany – tłumaczą przedstawiciele Kulczyk Foundation.

Kulczyk Foundation to Fundacja, która wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne. – Działamy tak, by poruszona przez nas pierwsza kostka domina poruszała kolejne. Na co dzień doskonalimy procedury efektywnego biznesu. W sferze działań pozarządowych właśnie one mogą stać się podstawą tworzenia skutecznych strategii przedsięwzięć społecznych. Tak rozumiemy prawdziwe znaczenie odpowiedzialnego biznesu – wyjaśnia Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments.