Dobry Kierowca – nowa kampania PKN Orlen

fot. materiały prasowe

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo, zdrowie i wsparcie społeczności lokalnych – to tematy, na które zwraca uwagę PKN Orlen w najnowszej kampanii #DobryKierowca.

Akcja ma na celu pokazanie, jak nawet niewielkie działania mogą pozytywnie wpłynąć na losy wielu ludzi i naszego otoczenia.

– W PKN Orlen dążymy do spójności celów biznesowych i społecznych. Nasza kampania pokazuje jak osiągamy ten cel w praktyce. Podejmujemy działania, które budują wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, a jednocześnie wzmacniamy naszą relację z klientami – mówi Agata Górnicka, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN Orlen.

PKN Orlen angażuje się w akcje prośrodowiskowe oraz ukierunkowanie na zwiększenie bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i pomoc w realizacji projektów społecznych. Każdy klient wybierający stację spod znaku orła wspiera odbudowę populacji sokoła wędrownego, pomaga zebrać środki na zakup sprzętu dla strażaków i specjalistycznego sprzętu medycznego dla polskich szpitali, a także wspiera program stypendialny dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka.

– Poprzez kampanię chcemy uświadomić naszym klientom, że razem z nimi współtworzymy lepszą przyszłość. Kupując i tankując na Orlenie nie tylko wspieramy polskich producentów, ale także inwestycje w środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. Na Orlenie spotykają się dobrzy kierowcy – mówi Jarosław Skorupa, dyrektor wykonawczy ds. marketingu w PKN Orlen.

W ramach ogólnopolskiej akcji #DobryKierowca pojawią się materiały reklamowe w prasie, telewizji, internecie i na billboardach. Specjalnie dla Płocczan PKN Orlen przygotował osobne działania komunikacyjne, których celem jest zaprezentowanie prośrodowiskowych inicjatyw Koncernu.

Mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego dowiedzą się z nich m.in., że na terenach bezpośrednio graniczących z zakładem żyją różne gatunki zwierząt, a także pszczoły, od których pozyskany miód spełnia wszystkie normy jakości.

Kampania potrwa do końca października. Za przygotowanie spotu oraz kreację do kampanii wizerunkowej odpowiedzialna była agencja Red8 Advertising.

Każdy, kto w tym czasie odwiedzi stację Orlen i zakupi dowolny produkt, otrzyma unikalną naklejkę, dzięki której pokaże innym kierowcom, że wspiera dobroczynne działania Orlenu.