Dobra nigdy nie za wiele

Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się wyrażeniem-wytrychem. Obecnie każda szanująca się firma stara się prowadzić program z tego obszaru, choć robi to z różnych pobudek. Z pożytecznej mody przeszliśmy do powszechności, ale proszę nie dać się zwieść! Po owocach ich poznacie – a każdy projekt społeczny jest potrzebny, chociażby po to, żeby podtrzymać ten bardzo pożyteczny trend.

 

W każdej edycji konkursu „Teraz Polska” myślimy przyszłościowo o marce, jaką jest Polska. Nagradzane są produkty, usługi, wdrożone rozwiązania innowacyjne i samorządy. Każdy wyróżniony produkt, czy usługa pokazują jak innowacyjny jest biznes w naszym kraju. Nie oznacza to, że nasi zwycięzcy to tylko spółki hi-tech – od tego są inne konkursy. My patrzymy całościowo. Dla nas w budowaniu marki Polska równie ważna, co innowacyjność i technologia, jest tradycja, idea, wytrwałość, a przede wszystkim kapitał ludzki. Dlatego aspekt CSR i działań społecznych był zawsze bardzo ważny w wyróżnianiu marek, które w całości składają się na obraz polskiej przedsiębiorczości.

Aspekt ludzki i niesienie pomocy są niezwykle ważne dla biznesu – są to cechy doceniane zarówno przez klientów, jak i pracowników firmy. Zatrudnieni łatwiej identyfikują się z pracodawcą, gdy stoją za nim wartości, które oni sami wyznają. I nie chodzi tu o wypisanie na ścianie biura kilku słów , ale o realne działanie na rzecz społeczności lokalnej czy środowiska naturalnego.

Dlatego w konkursie „Teraz Polska” stawiamy również na jakość pomysłu i skuteczność pomocy. W 2016 r. z dumą wręczyliśmy godło „Teraz Polska” księdzu Jackowi Stryczkowi, założycielowi Stowarzyszenia Wiosna, za organizację i rozwój akcji społecznej „Szlachetna Paczka”. Urzekła nas jego wizja, według której każdy obywatel Polski powinien radzić sobie w życiu, ale gdy jeden upada, reszta jednoczy się, by mu pomóc. „Szlachetna Paczka” to ucieleśnienie zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, która na nowo połączyła wszystkich rodaków. Dzięki tej akcji Polska staje się krajem spójnym, a Polacy narodem solidarnym, bez podziałów.

Godłem „Teraz Polska” nagrodziliśmy również „Koalicję na rzecz zdrowego starzenia się i polityki senioralnej” pod przewodnictwem prof. Bogdana Samolińskiego. Starzenie się społeczeństwa to problem, który w dobie głębokich przemian oraz niekorzystnych trendów demograficznych z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Starzenie się jest naturalnym etapem życia a „zdrowa starość” zaczyna się w dzieciństwie. Dlatego też jesteśmy architektem konsorcjum „Teraz Polska trzyma formę”, aby wspierać inicjatywę Polskiej Federacji Producentów Żywności, skierowaną do młodzieży szkolnej.

„Trzymaj Formę” to program propagujący zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: łączy zbilansowane odżywianie z regularną aktywnością fizyczną. Również dlatego doceniliśmy „Czwartki Lekkoatletyczne” – zawody sportowe dla dzieci do lat 12, które firmuje Marian Woronin, były lekkoatleta i olimpijczyk. Jego rekord Polski w biegu na 100 m z roku 1984 wynosi 10 sek. i nie został pobity do dzisiaj. Wielu znanych sportowców, jak Przemysław Tytoń czy Adam Kszczot, zaczynało swoją przygodę sportową na tej imprezie. Od 1995 roku „Czwartki Lekkoatletyczne” wyławiają wielkie talenty sportowe, ale niestety problemem polskiego systemu szkolenia sportowego jest fakt, że nie potrafimy zatrzymać ich przy sporcie i dobrze oszlifować. Sytuację mogłoby odwrócić jedynie zaangażowanie społecznie odpowiedzialnego sponsora aktywizacji ruchowej najmłodszych. A problem jest poważny, bo nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że przed 40 laty polska młodzież szkół podstawowych skakała o 40 cm dalej i 10 cm wyżej niż dzisiejsze pokolenie…

Wspominam o tych nagrodach, aby pokazać, że godło „Teraz Polska” nie wędruje jedynie do firm. Działamy z rozmysłem, aby cała rodzina naszych laureatów była różnorodna i pokazywała wszystkie dobre aspekty polskiej przedsiębiorczości, jak choćby zaangażowanie w rozwiązywanie problemów grup najsłabszych a także odpowiedzialność za losy przyszłych pokoleń.

Już 18 czerwca poznamy nowych laureatów tegorocznej edycji „Teraz Polska”. Nie mogę teraz zdradzić, kto otrzyma godło i dołoży się do budowy silnej marki naszego kraju. Mogę jednak zapewnić, że kapituła godła „Teraz Polska” zwracała szczególną uwagę na etykę prowadzonego biznesu, a zaangażowanie społeczne i proekologiczne było ważnym elementem jej werdyktu.

Każda akcja społeczna czyni nas lepszymi. Dobra nigdy nie za wiele. Pokażmy, że polski biznes jest innowacyjny, również w działaniu na rzecz innych.

Michał Lipiński
dyrektor konkursu „Teraz Polska”