Dobra firma nie siedzi z załozonymi rękami

14 stycznia 2014 r. kończy się  nabór wniosków w XVII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.  Firmy, organizacje pozarządowe, fundacje firm mogą nominować czyniące dobro firmy na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

Kim jest „Dobroczyńca Roku”? To dobra firma, która nie siedzi z założonymi rękami i  nie pyta, czy pomoc innym jej się opłaci. Pomaga, bo czuje, że tak trzeba. I już. W efekcie czynione dobro powraca do niej. Nie wprzenośni, ale naprawdę – w postaci zaufania i szacunku ze strony innych. „Dobroczyńca Roku” jest po to, by już nikt nigdy nie dzielił firm na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym. Dobro jest jedno!

Wnioski można składać w kilku kategoriach:
Projekt społeczny– firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
Strategia społecznego zaangażowania – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
Wolontariat pracowniczy – firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu– firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
Zaangażowanie lokalne– firmę zgłasza organizacja pozarządowa uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie.

Węcej: www.dobroczyncaroku.pl