Dlaczego warto mierzyć poziom zarządzania różnorodnością i inkluzji w organizacji?

Zarządzanie różnorodnością, inkluzja w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, których znaczenie wciąż rośnie. Tym bardziej znaczenia nabiera mierzenie dojrzałości organizacji w obszarze Diversity & Inclusion.

Doświadczenia związane z pandemią COVID-19 i wyzwania współczesnej rzeczywistości potwierdzają, że dobrze wykorzystany potencjał różnorodności wzmacnia innowacje i przyczynia się do lepszych wyników finansowych.

Aby jednak odnosić korzyści, należy przede wszystkim odpowiednio zarządzać różnorodnymi zespołami, tak aby budować inkluzywne, czyli włączające miejsca pracy. Konieczne są konkretne działania, które z jednej strony umożliwią lepsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych, a z drugiej: pozwolą na pozyskiwanie i utrzymanie w firmie talentów. Ta aktywność jest korzystna biznesowo, ale co ważne służy też spójności społecznej. Korzysta więc całe społeczeństwo.

– Jak wynika z naszych badań, działania w zakresie różnorodności i inkluzji deklaruje w Polsce mniej więcej połowa pracodawców. Oczywiście w różnym zakresie, mamy tu zarówno pracodawców bardzo dojrzałych, jak i tych którzy są na początku tej drogi. Jako organizacja, której misją jest upowszechnianie koncepcji CSR, staramy się wspierać pracodawców także w zakresie budowania włączających organizacji, co konieczne dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Diversity IN Check to odpowiedź na potrzebę dostarczenia polskim pracodawcom kompleksowego, a zarazem przystępnego narzędzia, które pozwoli na zweryfikowanie, jaki jest stan zarządzania D&I w ich organizacjach. Zgodnie z podstawową zasadą, że aby zarządzać, trzeba mierzyć – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności.

Więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/