Dlaczego klastry powinny być rozszerzone?

Krzysztof Krystowski, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Związku Klastrów Polskich i Śląskiego Klastra Lotniczego o kluczowej roli klastrów w ożywieniu gospodarczym jednolitego rynku europejskiego w kierunku „zielonej” i cyfrowej przyszłości kontynentu.

Klastry to nie organizacje lobbingowe: jesteśmy praktykami biznesu, którzy współpracują z przedsiębiorstwami. Łączymy ponad 120.000 organizacji, zatrudniających około 20 proc. populacji Unii Europejskiej. Klastry są prawdopodobnie najskuteczniejszą formą wspierania przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ jesteśmy elastycznymi, tanimi i “zwinnymi” organizacjami. Klastry reprezentują wszystkie sektory europejskiej gospodarki, ale nie są ściśle sektorowe.

Ze względu na nasz sieciowy charakter, wspólnie prowadzimy wiele międzysektorowych projektów pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Można nazwać „nas” najbardziej proeuropejskim ruchem w sferze gospodarczej. Klastry są też najlepszym narzędziem integrowania nauki z gospodarką działającym nie tylko na styku tych dwóch społeczeństw, ale “włączającym” te grupy do naszego ruchu. Jest to wielka siła, która była wykorzystywana do tej pory znacznie poniżej naszych możliwości. Udowodniliśmy podczas kryzysu COVID19, że możemy zarządzać dużymi grupami przedsiębiorstw z różnych sektorów, w tym samym czasie, aby pomóc w kryzysie zdrowotnym, ale także szukać sposobów na poprawę sytuacji.

Teraz nadszedł czas, aby klastry stały się odpowiedzialne za wdrażanie polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Może to być ekologiczna gospodarka, cyfryzacja, przemysł 4.0, a nawet europejski sektor lotniczy i obronny. Chcemy być partnerem Komisji Europejskiej, niemal na równi z dużymi korporacjami. Rozumiemy, że Komisja Europejska będzie kierować publiczne pieniądze dokładnie tam, gdzie zostaną one pomnożone przez partnerstwo z „prywatnymi pieniędzmi” i wygenerują „prywatne inwestycje”. Możemy wspierać ten proces. Jesteśmy otwarci na program Joint Clusters Initiatives, ale biorąc pod uwagę nowe okoliczności i strategię Next Generation, ta Inicjatywa Klastrowa powinna być znacznie większa i znacznie bardziej finansowana niż pierwotnie planowano. Powiedziano, że budżet na te inicjatywy wyniesie od 150.000.000 do 300.000.000 euro w ciągu najbliższych siedmiu lat, co oznacza, że wartość jednego projektu wyniesie około 15.000.000 euro, a więc tylko 2.000.000 euro rocznie! Jednocześnie np. JTI “Czyste niebo” ma wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w wysokości 1.500.000.000 euro. Dlaczego, więc nie przekroczyć 1.000.000.000 euro wsparcia dla Joint Clusters Initiatives? Klastrom można dać więcej odpowiedzialności, więcej zaufania i wtedy możemy osiągnąć więcej dla Europy.

Krzysztof Krystowski, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Związku Klastrów Polskich i Śląskiego Klastra Lotniczego

Źródło: Agencja Informacyjna