Dialog w służbie zrównoważonego rozwoju

Celem spotkań Rady Odpowiedzialnego Biznesu jest wypracowanie 10 rekomendacji dla biznesu w Polsce. Właśnie ukazały się kolejne dwie wytyczne odnoszące się do globalnych wyzwań opisanych w Agendzie 2030 – Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz do dialogu, jako narzędzia koniecznego do budowania współpracy.

– Patrzenie na biznes w perspektywie długofalowej, strategicznej i odpowiedzialności za podjęte decyzje także w aspekcie niefinansowym to główne wyzwanie współczesnych liderów. Takich przedstawicieli skupia Rada Odpowiedzialnego Biznesu, której mam przyjemność przewodniczyć. Wypracowane rekomendacje pokazują kierunek rozwoju biznesu w Polsce i oby podpisujących się pod zobowiązaniami było jak najwięcej – mówi Dominika Bettman, przezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pomysłodawczyni Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

Dialog w służbie zrównoważonego rozwoju

Spotkanie członków Rady Odpowiedzialnego Przywództwa odbyło się 21 października. Gospodynią wydarzenia była Pani Bożena Leśniewska, Wiceprezes Zarządu Orange Polska, a gościem specjalnym – polityk, działacz społeczny i opozycyjny, Pan Henryk Wujec. Udział wzięli również przedstawiciele następujących firm, partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu: ABC Czepczyński, Coca-Cola HBC, Deloitte, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins Polska, Orange Polska, Siemens Polska.

Treści rekomendacji:

1. Cele Zrównoważonego Rozwoju pozostają aktualnym i pilnym wyzwaniem dla biznesu. Ich realizacja jest możliwa jedynie dzięki rozwiązaniom wypracowanym przez szerokie grono uczestniczek i uczestników reprezentujących różne sektory, branże a także indywidualne osoby.
2. Odpowiedzialny biznes ma wyjątkową rolą do odegrania w wykorzystaniu i upowszechnieniu dialogu. Oparty na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu zarówno różnic jak i podobieństw między jego uczestnikami oraz otwartość na tworzeniu wspólnej wartości dialog jest najlepszą formą pokonywania trudności i konfliktów. Tylko taki dialog daje szansę na wypracowanie trwałych i zrównoważonych rozwiązań dla dobra planety i spójnego rozwoju społeczeństw.

– Każda z rekomendacji odnosi się do kluczowych aspektów CSR. Tak samo jest w przypadku najnowszych wytycznych. Z jednej strony biznes przyznaje, że Cele Zrównoważonego Rozwoju są także jego zobowiązaniem. Z drugiej strony osiągnięcie celów wymaga współpracy i dialogu, co jest treścią piątej rekomendacji – podsumowuje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyświeca założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest ważnym zadaniem osób zarządzających firmami. Celem Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Efektem prac ma być lista 10 Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska.

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/