Deszcz nagród dla Fundacji im. Brata Alberta

Fundacja im. Brata Alberta z Radwanowic – to zwycięzca tegorocznej edycji nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”.

W czasie Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie w imieniu Fundacji ks. Tadeusz Zaleski odebrał aż trzy nagrody, które zostały przyznane w ramach konkursu “Kryształ Soli”:

Grand Prix dla najlepiej organizacji pozarządowej,
Nagrodę “Kryształ Soli” w dziedzinie pomoc społeczna (Fundacja została wyłoniona spośród 12-stu półfinalistów),
Nagrodę Internautów dla najpopularniejszej organizacji (na Fundację oddano ponad 10 tys. głosów z całej Polski”).

Jest to ogromna satysfakcja dla wszystkich podopiecznych, pracowników i wolontariuszy, a także dla darczyńców i przyjaciół. Jest to także ogromne zobowiązanie na przyszłość – powiedział ks. Tadeusz Zaleski.

Źródło: www.albert.krakow.pl