DEI. diversity, equity, inclusion

DEI (diversity, equity, inclusion)

DEI to wartości, którymi kierują się odpowiedzialne organizacje:

Różnorodność obejmuje wszystkie różnice między ludźmi takie jak rasa, płeć, religia, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, narodowość, status społeczno-ekonomiczny, język, (nie)pełnosprawność, wiek, zaangażowanie religijne lub perspektywa polityczna. 

Równość promuje sprawiedliwość, bezstronność i uczciwość w ramach procedur, procesów i dystrybucji zasobów przez instytucje lub systemy.

Włączenie buduje kulturę organizacji, w której ​​osoby zróżnicowane rzeczywiście czują się i/lub są mile widziane. Efekty włączenia można oceniać po stopniu w jakim różne jednostki są w stanie w pełni uczestniczyć w procesach decyzyjnych i mają mozliwość rozwoju w organizacji lub grupie.