„Decydujesz, pomagamy” – więcej czasu na zgłoszenia

Przed aktywnymi mieszkańcami i organizacjami społecznymi jest dodatkowa szansa na zgłoszenie pomysłów na inicjatywy społeczne w swoim regionie. Termin zbierania zgłoszeń do VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy” został przedłużony do 13 maja 2019 roku, do godziny 17.00.

Zgłoś swój pomysł do 13 maja 2019 roku!

„Decydujesz, pomagamy” jest programem wspierającym lokalne społeczności poprzez finansowanie inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia. Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie wwww.tesco.pl/pomagamy aktywny będzie do 13 maja 2019 roku, do godz. 17.00.

Program jest otwarty na wszystkich społeczników, którzy chcą zmienić swoje najbliższe otoczenie. Udział w nim mogą wziąć nie tylko lokalne organizacje pozarządowe, ale również grupy nieformalne, spółdzielnie socjalne czy instytucje publiczne – mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Fundacji Tesco. – Dodatkowo kryteria programu są bardzo szerokie i pozwalają na zgłoszenie różnorodnych projektów: edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia, wspierających rewitalizację przestrzeni miejskiej czy pielęgnujących lokalne tradycje.

Wszystko w rękach mieszkańców

Na potrzeby programu mapę Polski podzielono na 125 mikroregionów, skupionych wokół sklepów Tesco. W pierwszej fazie programu inicjatywy można zgłaszać poprzez platformę online, dostępną na stronie www.tesco.pl/pomagamy. Następnie komisja grantowa ocenia projekty pod kątem przygotowania merytorycznego, potencjału powodzenia oraz wniesienia trwałych zmian w otoczeniu. Ostatecznego wyboru dokonują klienci sieci Tesco, którzy w otwartym głosowaniu decydują, które projekty są – ich zdaniem –najpotrzebniejsze dla ich regionu. W każdym z mikroregionów najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone grantami w wysokości 5 000, 3 000 lub 1 000 złotych.

Wsparcie ponad tysiąca projektów społecznych

Od 2016 roku odbyło się pięć edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. W ciągu trzech lat Tesco wraz z Fundacją Tesco wsparło 1 190 projektów społecznych, które w otwartym głosowaniu, wybrali klienci sklepów – oddając w sumie ponad 26 mln głosów. Łącznie do aktywnych mieszkańców trafiło 4 450 000 zł na realizację lokalnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.