Debata UE w Warszawie 7-9 stycznia 2022: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ochrona środowiska i ochrona zdrowia

W dniach 7-9 stycznia 2022r. odbędzie się w Warszawie debata ponad 170 obywatelek i obywateli Unii Europejskiej na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Jest to trzeci panel obywatelski poświęcony tej tematyce w ramach rozpoczętej w 2021 roku Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Konferencja została powołana w 2019 roku przez Parlament Europejski, Radę Europejską oraz Komisję Europejską.

Warszawskie spotkanie odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki (sesje plenarne w dniach 7 i 9 stycznia 2022 r.) oraz w Kolegium Europejskim w Natolinie (sesje robocze w dniu 7 i 8 stycznia 2022 r.). Celem debaty obywatelskiej będzie sformułowanie rekomendacji na zgromadzenie plenarne Konferencji, zaplanowane na wiosnę 2022 roku. W zgromadzeniu plenarnym wezmą udział przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, parlamentów krajowych oraz obywatele – uczestnicy paneli obywatelskich oraz uczestnicy paneli organizowanych przez państwa członkowskie. Obecni będą także przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych oraz organizacji pozarządowych.

Celem Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest zapewnienie możliwie szerokiego udziału mieszkańców Unii Europejskiej w debacie na temat najważniejszych problemów i wyzwań naszego kontynentu. Oprócz udziału w panelach obywatelskich, mieszkańcy UE mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, informowania o lokalnie organizowanych wydarzeniach i wymiany poglądów na wielojęzycznej platformie cyfrowej: https://futureu.europa.eu/?locale=pl