Debata PGZ: Zrównoważony rozwój jest grą na wielu instrumentach

Źródło: PGZ

Zrównoważony rozwój ma tyle twarzy, ile firm go wdraża, lecz wszystkie wpływają na wyniki finansowe – taka może być główna konkluzja debaty pt. „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się przed Galą XI Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”.

– Kiedyś przede wszystkim zwracano uwagę na raporty finansowe, one stanowiły podstawę do oceny firmy, teraz coraz większą wagę przywiązuje się do raportów niefinansowych – zauważył moderujący debatę Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ISG.

Karolina Opielewicz, członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) nakreśliła znaczenie prawnych standardów stworzonych przez Komisję Europejską w zakresie tworzenia raportów niefinansowych. Jej zdaniem, każdy raport powinien być rzetelny, adekwatny, porównywalny i wiarygodny. – To są te słowa, które określiłabym jako niezbędne do wzięcia ich pod uwagę przy sporządzaniu raportów, aby były jak najlepiej odbierane przez inwestorów – mówiła.

– Przy sporządzaniu raportu należy zwrócić uwagę, aby zamieszczać w nim treści które będą najbardziej kluczowe dla potencjalnego inwestora, a nie to, o czym my mamy ochotę pisać – stwierdziła. Zwróciła też uwagę na konieczność unikania marketingowej postaci raportu, „aby nie ocierać się o zarzuty greenwashingu”. Przypomniała, że KIG oferuje pomoc dla przedsiębiorców zainteresowanych ESG.

Michał Kępowicz, dyrektor ds. Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare przypomniał, że sektor ochrony zdrowia, którym zajmuje się teraz Philips, ma ogromny wpływ na środowisko naturalne. – Sektor ochrony zdrowia produkuje aż 4 proc. CO2, czyli więcej niż przemysł lotniczy czy stoczniowy. Przeciętne łóżko szpitalne „produkuje” około 13 kg odpadów, z czego większość to są tzw. odpady szkodliwe – wyjaśniał.

Jego zdaniem, zrównoważony rozwój jest ważny dla potencjalnych pracowników młodego pokolenia. – Według raportu Green Communications, 64 proc. milenialsów chciało być zatrudnionych w firmie, która stawia na dobrze zbudowaną strategię ukierunkowaną na zrównoważony rozwój. Badania wykazują też, że aż 70 proc. szefów firm globalnych chce opierać działalność na wartościach ESG – mówił dyrektor Kępowicz.

– Ład korporacyjny, który wzmacniamy każdego dnia, zwiększa potencjał i możliwości naszej firmy – stwierdził Tomasz Półgrabski, wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems S.A. Firma przeprowadziła badanie z którego wynika, że zarówno pracownicy jak i interesariusze spoza firmy posiadają podstawową wiedzę o wartości raportowania działań niefinansowych. Podczas badania uzyskała od respondentów feedback o treściach, które – ich zdaniem – powinny znaleźć się w raporcie Benefit Systems.

Wielkim wyzwaniem któremu firma podołała w czasie pandemii było pozytywne motywowanie pracowników, jak też podtrzymanie przekonania wśród klientów, że aktywność fizyczna jest istotnym elementem życiowej aktywności. Benefit zadbał też o przetrwanie mniejszych klubów fitness i siłowni z którymi współpracuje.

– Strategii zrównoważonego rozwoju będziemy musieli nauczyć się wszyscy, a szczególnie mniejsi przedsiębiorcy – stwierdził Andrzej Czernek, wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Zauważył, że firmy na początek wdrażania strategii ESG powinny wykonywać dokładny audyt dotyczący aspektów społecznej odpowiedzialności które ich dotyczą. Niezbędne są też spotkania z lokalnymi społecznościami i pracownikami, co pozwoli ocenić oczekiwania tych grup względem działań firmy. – ESG jest istotnym elementem budowy marki w oczach pracowników i interesariuszy – mówił prezes Czernek.

Kamil Rybikowski, dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stanowczo ostrzegał przed narzucaniem ESG drogą administracyjną. Bardzo mocno uczulałbym na przeświadczenie, że działaniami administracyjnymi, dyrektywami, zakazami czy jakimś przymusem osiągniemy zamierzony cel w sektorze MŚP. Efekt będzie odwrotny od zamierzonego – przewidywał. W ocenie dyrektora Rybikowskiego, same pojęcie ESG i związane z nim teorie nie są szczególnie znane wśród szefów małych przedsiębiorstw, jednak nie brakuje przykładów prowadzenia przez nie działalności CSR w społecznościach lokalnych.

– Kwestie ESG są coraz istotniejsze dla inwestorów – stwierdziła Marta Mikliszańska, szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro. – Wejście w zeszłym roku na giełdę wymogło zmiany formatu myślenia o zmierzeniu działań, ich raportowania transparentnym językiem nie tylko dla klientów, ale i dla inwestorów i takich instytucji, jak fundusze – stwierdziła. Sprostaniu oczekiwań pomogło nawiązanie kontaktu z agencjami ratingowymi. – Jest to czasochłonne, jednak mieliśmy ten przywilej i radość, gdy okazało się, że nasz rating znalazł uznanie w oczach znanej agencji MSCI – mówiła. Raport Allegro otrzymał też wyróżnienie FOB i został wyróżniony przez internautów.

– Chciałbym żebyśmy wszyscy pamiętali że zrównoważony rozwój to jedyny pozytywny scenariusz przyszłości – podsumował dyrektor Damian Kuraś. Zaapelował, aby wprowadzanie zrównoważonego rozwoju zacząć od bycia świadomymi konsumentami.

Po debacie odbyła się Gala XI Edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” i wręczenie wyróżnień. Relację można przeczytać TUTAJ.

Jednym z patronów medialnych XI edycji Konkursu był RaportCSR.pl – współorganizator „I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

„I Kongres ESG” jest inicjatywą liderów zrównoważonego rozwoju – czyli organizacji i środowisk chcących wspólnie i na zasadach równopartnerstwa pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Celem wydarzenia jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji o standardach ESG i wypracowanie w tej kwestii rekomendacji dla Polski. Kongres zapoczątkowuje istnienie platformy dialogu. Wnioski i rekomendacje zostaną zawarte w specjalnym raporcie, który zostanie opublikowany po wydarzeniu. Kontynuacją działań będą cykl warsztatów i webinariów oraz stworzenie platformy wiedzy na temat ESG, w którą zaangażują się wszyscy liderzy inicjatywy.

I Kongres ESG odbędzie się w styczniu 2022 r. Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG  – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, a współorganizatorami: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

Więcej informacji o I Kongresie ESG: www.esgkongres.pl