Darowizny na walkę z epidemią mogą obniżyć podatek

W związku z dużą liczbą zachorowań na COVID-19 pojawiają się apele do tzw. ozdrowieńców o oddawanie osocza zawierającego przeciwciała. Ma to pomóc innym chorym w walce z koronawirusem. Dodatkową zachętą jest także możliwość obniżenia podatku. Takie prawo daje nie tylko przekazanie krwi czy osocza – zwraca uwagę Prawo.pl.

Ulga dla krwiodawców wynika z przepisów ustawy o PIT. Nieodpłatne przekazanie krwi traktowane jest jako darowizna, tym samym podatnik – krwiodawca może odliczyć od podatku wartość darowizny, nie więcej jednak 6 proc. dochodu. Darowizna musi być dokonana przez honorowego dawcę, czyli osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Według ekspertów cytowanych przez Prawo.pl przedmiot oraz wartość darowizny stanowi iloczyn kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi oraz litrów oddanej krwi lub jej składników.

„Ustawa mówi nie tylko o krwi, ale także o jej składnikach, do których bez wątpienia należy zaliczyć również osocze” – tłumaczy Piotr Krawczak, radca prawny, associate w kancelarii LTCA.

W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa konieczne jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Dokument ten poświadcza ilość krwi lub jej składników bezpłatnie oddanych przez krwiodawcę. Aby obliczyć wysokość ulgi, trzeba pomnożyć ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi. Obecnie wynosi on 130 zł.

W opinii ekspertów, cytowanych przez Prawo.pl, ulga na krew stanowi darowiznę, zatem przy składaniu zeznania rocznego trzeba do niego dołączyć załącznik PIT/O, w którym należy wskazać informacje dotyczące tej darowizny: kwotę darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

„Właściwe rubryki do rozliczenia ulgi znajdują się również w formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28” – przypomina Piotr Krawczak.

Ekspert dodaje, że z preferencji nie skorzystają jednak osoby rozliczające się podatkiem liniowym lub na zasadach karty podatkowej.

Warto pamiętać, że poza ulgą z tytułu krwiodawstwa, ustawodawca zachęca także do darowizn na rzecz szpitali i innych instytucji walczących z pandemią, takich jak DPS-y czy laboratoria. Na mocy ustawy zmieniającej z 28 listopada 2020 r. termin na dokonanie darowizny, którą będzie można odliczyć od dochodu w podwójnej wysokości, został wydłużony do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku dokonania darowizny do 31 marca 2021 r. odliczyć będzie można 150 proc. proc. wartości darowizny, a po tym terminie do dnia odwołania stanu epidemii COVID-19, podatnicy będą uprawnieni do odliczenia pełnej wartości darowizny – przypomina Prawo.pl.

Źródło: PAP MediaRoom