Dachser międzynarodowym ekspertem w kształceniu dualnym

Dualny system edukacji w Niemczech jest dla młodych ludzi przepustką do świetnego początku zawodowej kariery. Dlatego Dachser, działający globalnie operator logistyczny w wielu krajach, w których funkcjonuje, promuje model kształcenia łączący teorię z praktyką. W Polsce firma realizuje już czwartą edycję własnego programu stażowego i do tej pory zatrudniła wszystkich młodych ludzi, którzy go ukończyli.

 

Głównym zadaniem dualnego programu kształcenia, który jest bardzo popularny w krajach niemieckojęzycznych, jest skuteczne połączenie teorii z praktyką w procesie edukacji. Ponieważ w Europie, poza krajami niemieckojęzycznymi, nie było do tej pory ustandaryzowanych praktyk w zakresie edukacji w systemie dualnym, kilka krajowych organizacji Dachser podjęło się wprowadzenia własnych, podobnych rozwiązań inspirowanych niemieckimi.

Ekspansją naszego firmowego programu stażowego przyczyniliśmy się do profesjonalizacji systemu nauczania w Europie – mówi Martina Szautner, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Dachser. Dzięki kompleksowemu nauczaniu nie tylko w ramach zajęć dydaktycznych, ale także praktycznych, tworzymy jednolite standardy i gwarantujemy wysoki poziom kształcenia. Programy te od lat realizowane są Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Danii, a on niedawna także we Francji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Holandii i Polsce. Ich absolwenci są dobrze wyszkoleni, mają dużą wiedzę branżową oraz zagwarantowaną karierę w logistyce.

Jak stać się specjalistą ds. logistyki i spedycji w Dachser?
W fazie wstępnej programu stażowego uczestnicy mają za zadanie przyswojenie podstawowej teorii związanej z logistyką. Następnie biorą udział w różnych modułach tematycznych, w ramach których zdobywają wiedzę techniczną dotyczącą logistyki. Stażyści rotacyjnie zmieniają działy w firmie, dzięki czemu mogą poznać specyfikę poszczególnych stanowisk. Po każdym etapie programu ich wiedza jest sprawdzana w ramach wewnętrznych testów kontrolnych. Młodzi ludzie uczestniczący w stażach mają swoich opiekunów, pracowników Dachser z dużym doświadczeniem zawodowym. Uzupełnieniem programu są indywidualne relacje ze szkołami wyższymi w poszczególnych krajach. Po zakończeniu stażu jego uczestnicy mogą szczycić się tytułem „specjalisty ds. logistyki i spedycji w Dachser”.

Takimi specjalistami zostali m.in. Piotr Wojna i Rafał Wiśniewski z Polski. Obaj są obecnie etatowymi pracownikami Dachser i dowodem na to, że program stażowy może być trampoliną do sukcesu. Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką pomogło mi lepiej zrozumieć poszczególne procesy logistyczne – mówi Piotr Wojna. Uważam, że ten program jest świetnym początkiem zawodowej kariery – dodaje Rafał Wiśniewski. Najważniejsze dla nich było poznanie firmy od środka oraz zrozumienie wszystkich procesów nią rządzących.

Szansa na stałe zatrudnienie
Model, jaki realizuje Dachser w Polsce, jest unikalny w swoim formacie. W kraju nie ma szkół zawodowych, które koncentrują się na logistyce. Nasz program stażowy to niepowtarzalna szansa dla młodych ludzi – wyjaśnia Agnieszka Józwik, dyrektor personalny Dachser w Polsce. Nasi stażyści pozyskują jednocześnie wiedzę i doświadczenie, dodatkowo mając w perspektywie szansę na stałe zatrudnienie. W kontekście dość wysokiego odsetka bezrobotnych wśród młodych ludzi w Polsce, nasz program stażowy jest dla nich doskonałym sposobem na wejście na rynek pracy – informuje Agnieszka Józwik.

Jesienią rusza czwarta edycja programu stażowego w Dachser w Polsce, w ramach którego kolejni absolwenci szkół średnich przez dwa lata będą uczyć się i pracować w kilku oddziałach firmy. W dotychczasowych trzech edycjach programu w sumie wzięło udział 20 młodych adeptów logistyki. Dachser zaoferował stałe zatrudnienie wszystkim, którzy do tej pory ukończyli swoje staże.