Czas na zgłoszenia dobrych praktyk CSR

Jeszcze do 13 stycznia firmy mogą zgłaszać przykłady działań CSR do 13. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Nabór praktyk odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl i jest bezpłatny.

 

Wymogami zakwalifikowania dobrej praktyki do Raportu są jej aktualność – musiała być ona realizowana w 2014 roku, a także jej ogólna zgodność z zasadami społecznej odpowiedzialności Pod uwagę będzie brane również: adekwatności działania z misją firmy; innowacyjność praktyki względem realizowanych wcześniej i względem innych firm; tworzenie wzajemnych korzyści dla firmy i dla interesariuszy; oraz wymierność działania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Nie ma limitu dobrych praktyk CSR, które może przesłać przedsiębiorstwo. Ich zgłoszenie i publikacja w Raporcie jest bezpłatne.

Zgłoszone inicjatywy i projekty CSR firm, podobnie jak w ubiegłych latach, zostaną pogrupowane według obszarów normy ISO 26000:

  • Ład organizacyjny
  • Praktyki z zakresu pracy
  • Prawa człowieka
  • Środowisko
  • Uczciwe praktyki operacyjne
  • Zagadnienia konsumenckie
  • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Dodatkowo, podobnie jak w ubiegłym roku, można zgłaszać także praktyki, które zostały już opublikowane na łamach ubiegłych edycji raportu, ale były realizowane przez firmę także w 2014 roku. Zostaną one wówczas zakwalifikowane w raporcie jako praktyka długoletnia i również zaprezentowane na łamach publikacji. Zgłoszenia praktyk długoletnich można dokonać przez ten sam formularz, co nowych praktyk: www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl, również do 13 stycznia 2015 roku.