Cywiński: E-myto nie jest kolejnym podatkiem

Podczas ostatniej XXII edycji toruńskiego Forum Gospodarczego – Welconomy Forum in Toruń w jednej z debat, „Nowoczesne rozwiązania i produkty dla infrastruktury”, uczestniczył m.in. dyr. Marek Cywiński.

– Systemu elektronicznego pobierania opłat za przejazd nie należy oceniać w kategoriach kolejnego podatku, do którego zmuszani są kierowcy. Bowiem z uzyskiwanych z tego tytułu przychodów (tzw. concierge charges) można finansować kolejne inwestycje drogowe, a także m.in. rozwój transportu publicznego w miastach – ocenił podczas debaty Marek Cywiński, dyrektor generalny Kapsch Telematic Services.

Według jego informacji 80 proc. z opłat za wjazd do centrum Londynu idzie na rozqwój transportu miejskiego w tym mieście.

– Nie możemy by w ogonie Europy pod względem poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych: z domowych pieców na węgiel czy z jeżdżących aut w miastach – zaapelował Marek Cywiński. – W Mediolanie o 53 proc. spadła emisja najbardziej groźnych dla człowiek pierwiastków we wdychanym powietrzu po wprowadzeniu opłat za wjazd do centrum tego miasta. Na podobnej zasadzie oczyściło się powietrze w Goeteborgu i Sztokholmie, a jednocześnie znalazły się dodatkowe środki na rozwój transportu publicznego.

Dyr. generalny Kapsch Telematic Services przytoczył również przykład jeszcze innego zastosowania inteligentnych systemów transportu (ITS) – elektronicznych urządzeń służących na wybranych odcinkach dróg pomiarom prędkości przejeżdżających przez nie pojazdów.

– Tam, gdzie postawiono takie urządzenia, zmniejszyła się liczba wypadków, poprawił ogólny poziom bezpieczeństwa – zauważył Cywiński. – Za pomocą ITS można także wykonywać pomiary masy pojazdów wjeżdżających do miast, a także uzyskiwać informacje o korkach, czy wypadkach.

– Nie skupiajmy się zatem tylko na problemie zwiększania opłat ponoszonych przez kierowców. Dzięki bowiem tym środkom władze miast, państwo, ale też społeczeństwo uczestniczy we współfinansowaniu rozwoju infrastruktury – stwierdził na zakończenie dyr. Marek Cywiński.

Źródło: BinzesAlert

Podpis *

E-mail *

Witryna internetowa

Komentarz