CSR zmieni wizerunek firm pożyczkowych?

fotoJRZwiązek Firm Pożyczkowych to stowarzyszenie firm, które wspólnie chcą zmienić nie tylko obraz branży pożyczek pozabankowych, ale zgadzają się też, że warto promować i stosować najwyższe standardy biznesowe i etyczne. O roli CSR w tych planach rozmawiamy z Jarosławem Rybą, prezesem Związku Firm Pożyczkowych.

 

 

 

 

Jakie działania podejmuje Związek Firm Pożyczkowych w zakresie CSR?

Związek Firm Pożyczkowych działa obecnie w formie stowarzyszenia, a wiele z naszych celów statutowych dotyczy wprost działań społecznych, analogicznych do realizowanych przez przedsiębiorstwa komercyjne w ramach CSR. Działalność prospołeczna jest jednym z trzech filarów naszej organizacji. Strategia na najbliższe 12 miesięcy w tym obszarze zakłada uruchomienie pomocy prawnej dla konsumentów na rynku pożyczek pozabankowych, mediacje pomiędzy klientem a firmą pożyczkową w sytuacjach spornych, których nie rozwiązała procedura reklamacyjna i uruchomienie bezpłatnej infolinii eksperckiej. Pracujemy też nad kodeksem dobrych praktyk branży pożyczkowej, który w znacznej mierze będzie chronił konsumenta lepiej, niż obowiązujące już przepisy prawa. Podejmowane będą również szeroko zakrojone działania edukacyjne przy współpracy z mediami, budujące świadomość finansową w społeczeństwie. Uwieńczeniem tych działań będzie wdrożenie programu stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieży wybranej spośród rodzin klientów firm zrzeszonych w naszym Związku.

Do kogo głównie będą skierowane te działania?

Działania będą przede wszystkim kierowane do klientów firm pożyczkowych, niezależnie od miejsca zamieszkania, czy sytuacji finansowej. Chcemy dotrzeć również do osób określanych jako wykluczone finansowo. W tych działaniach liczymy na wsparcie mediów, szczególnie publicznych i regionalnych. Część działań społecznych będzie skierowana również do innych organizacji pożytku publicznego, z którymi mamy zamiar ściśle współpracować. Nie zapominamy też o oddziaływaniach bezpośrednio na samą branżę, dlatego stworzymy kodeks dobrych praktyk oraz program szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników branży pożyczkowej.

Jakie cele zamierza osiągnąć ZFP poprzez CSR, jeżeli chodzi o postawy klientów?

Przede wszystkim liczymy na wzrost świadomości finansowej klientów. Chcemy, żeby podejmowana decyzje finansowe w zakresie zaciągania zobowiązań były przemyślane i trafne. Firmom pożyczkowym zależy na minimalizowaniu zjawiska przekredytowania, które swoje początki ma w sektorze bankowym, ale obecnie dotyka wszystkich pożyczkodawców. Dlatego wierzymy, że nasze działania przyczynią się do wzrostu moralności płatniczej wśród konsumentów, co pozytywnie odczują wszystkie podmioty na rynku.

Czy poprzez akcje CSR-owe chcecie Państwo też zmienić wizerunek firm pożyczkowych?

Oczywiście, ponieważ jednym z podstawowych celów CSR jest budowanie reputacji. Firmy pożyczkowe, na szeroką skalę na konkurencyjnym rynku, działają w Polsce dopiero od kilku kwartałów, dlatego do tej pory nie podejmowały zintegrowanych działań prospołecznych. Założenie Związku Firm Pożyczkowych jest pierwszym krokiem do poprawy wizerunku branży i odżegnania się uczciwych firm pożyczkowych od szkodliwych praktyk stosowanych w parabankach.

Jak Pan ocenia działalność CSR-ową firm pożyczkowych?

Przykro mi to mówić, ale rzeczywiście jest bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii. Związek Firm Pożyczkowych jest pierwszą organizacją w tej branży, której jednym z podstawowych celów jest działalność społeczna ukierunkowana w interesie konsumenta. Poza firmami zrzeszonymi w ZFP można na pewno docenić intencje Wongi, która wdraża zasady odpowiedzialnego biznesu stosowane w macierzystej firmie na Wyspach Brytyjskich, czy Providenta, który zrealizował już kilka akcji społecznych i edukacyjnych. Niestety, reszta branży dopiero dojrzewa do wizji wdrożenia CSR w swoich biznesach. Jako Związek Firm Pożyczkowych będziemy przekonywać wszystkich uczestników rynku, że warto przy budowie długoterminowych strategii uwzględniać interes społeczny.

Rozmawiał: Bogusław Mazur