CSR wychodzi z cienia, czyli wyzwania biznesu w działalności społecznej

fot. materiały prasowe

Jak będzie wyglądała przyszłość CSR? Jakie narzędzia będą wykorzystywane w komunikacji działań z zakresu odpowiedzialności społecznej? W jakich przypadkach CSR może przynieść firmie więcej szkód niż korzyści? Na te pytania odpowiedzą prelegenci XX Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

Kongres odbędzie się w Rzeszowie 23 i 24 kwietnia 2020 roku. Temat przewodni tegorocznej edycji to „Corporate social responsibility i zabezpieczenie kryzysowe”.

Goście będą rozmawiać o wyzwaniach CSR XXI wieku oraz realnie odpowiedzialnej ekologii. Drugi dzień wydarzenia w całości zostanie poświęcony tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. W roli ekspertów wystąpią m.in. Monika Kulik, Ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, ORANGE Polska, Grzegorz Szczepański, Prezes Zarządu, Związek Firm Public Relations, Małgorzata Mejer, PR Manager at Procter & Gamble, Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Quality and Sustainability Director for Poland and Denmark at Danone Waters, Arkadiusz Mierzwa, Head of Communications, Jeronimo Martins Polska.

Obecnie, mimo coraz większej świadomości społecznej, nadal dostrzegalna jest potrzeba rzetelnej edukacji w takich obszarach, jak np. ekologia, wykluczenie społeczne czy przeciwdziałanie ubóstwu. To obszary, w których wyzwaniem, ale i szansą jest zaangażowanie się firm i organizacji w działania CSR spójne z przyjętą strategią funkcjonowania przedsiębiorstwa, co spotyka się z dużym uznaniem konsumentów. Z badań Cone Communications – amerykańskiej agencji PR i marketingowej –– wynika, że 87% konsumentów jest bardziej skłonnych kupić dany produkt lub skorzystać z usług firmy, która prowadzi odpowiedzialny CSR. Po tej samej stronie barykady znalazło się również 76% ankietowanych, którzy wskazali, że odmówiliby prowadzenia interesów z firmą, której CSR jest niespójny z jej działaniami. Ma to swoje odzwierciedlenie w przyjętych przez organizacje planach. 40% firm przebadanych w 2018 r. przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą zadeklarowało, że posiada długofalową strategię CSR, zaś 21% z nich roczny lub dwuletni plan działań CSR.

W ostatnich latach w działaniach CSR coraz mocniej wybija się temat ekologii, co jest spójne z oczekiwaniami konsumentów. Aż 79% nich uważa, że ludzie powinni być zachęcani przez korporacje do działań proekologicznych (na podstawie badania firmy Mintel z 2018 r.).

– Promowanie działań ekologicznych przez przedsiębiorstwa staje się coraz częstszym elementem ich strategii. Zaczęły one stanowić istotny element kampanii wizerunkowych oraz marketingowych, a także zarządzania relacjami z otoczeniem – w przypadku przemysłu. Jednocześnie coraz częściej widzimy sytuacje, w których tego typu działania bardziej niż na ochronę środowiska są nakierunkowane na lepszą sprzedaż produktów czy usług. Bywa, że czynią to nieetycznie, w ramach “greenwashingu”. Obserwujemy to np. poprzez chęć łatwej personifikacji, wykorzystania „twarzy” ekologii, co odbiło się na Grecie Thunberg, zmuszonej by wejść na drogę prawną i zastrzec swoje nazwisko oraz hasło „strajk klimatyczny” pojawiające się na jej plakatach, które były nadużywane w kampaniach ekologicznych – komentuje Cyprian Maciejewski, członek zarządu PSPR, pracujący na co dzień w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Według badania przeprowadzonego w 2019 r. przez Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW oraz Exacto Sp. z o.o. wśród agencji PR, 15,2% z nich deklaruje, że zajmuje się w swojej działalności realizacją projektów CSR. Ta gałąź jest na tyle istotna dla branży, że podczas badania wykonanego podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations obszar CSR został wskazany jako ten, wokół którego specjaliści chcą pogłębiać swoją wiedzę.

– W ostatnich latach obserwujemy trend, w którym społeczeństwo zaczyna na nowo krytycznie patrzeć na kwestie bezrefleksyjnego konsumpcjonizmu i eksploatację dóbr naturalnych. Rośnie w nas świadomość ekologiczna, społeczna odpowiedzialność za wspólne dobro i zrównoważony rozwój. To, w jaki sposób organizacje wykorzystają szanse na rozwój w oparciu o poszanowanie środowiska oraz społecznych oczekiwań, będzie miało wpływ na ich funkcjonowanie na rynku – mówi dr hab. prof. UW Dariusz Tworzydło, organizator Kongresu PR.

Zgłoszenia na wydarzenie przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.kongresprofesjonalistow.pl w zakładce zgłoszenia.