CSR wliczany w koszty?

Zdaniem fiskusa wydatki na CSR wpływają na przychody firmy – podaje Rzeczpospolita. Fiskus zgadza się na odliczenie wydatków na programy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. To ważne szczególnie dla firm, które od 2017 r. zostały objęte obowiązkiem raportowania danych pozafinansowych.

 

Rp.pl podaje, że:  pozytywną odpowiedź skarbówki (interpretacja nr 0114-KDIP2-1.4010.74. 2019.3.JC) otrzymała niedawno spółka z branży górniczej, która ze społecznej odpowiedzialności uczyniła element procesu zarządzania. Potwierdza to przyjęta przez spółkę strategia rozwoju na lata 2017–2020.

Zdaniem spółki przyjęta przez nią polityka spełnia kryteria określone w ustawie o CIT, pozwalające uznać wydatki CSR za poniesione w celu uzyskania przychodu albo zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Nie tylko wpływają one pośrednio na przychody spółki, ale także podejmowanie tych działań wymuszają przepisy prawa i nacisk społeczny.

CSR wliczany w koszty?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że może odliczyć wydatki na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT jako mające na celu zabezpieczenie źródła przychodów. Przepisy nie pozwalają natomiast odliczyć darowizn – ani finansowych, ani rzeczowych.

Dyrektor KIS zgodził się, że finansowanych przez spółkę programów nie można uznać za koszty reprezentacji, których odliczanie jest zabronione na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Źródło: https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305099978-Spolka-odliczy-wydatki-na-wspieranie-nauki-stypendia-i-ekologie—interpretacja-podatkowa.html