CSR bliższy firmom i społeczeństwu

Odpowiedzialny biznes staje się coraz bardziej uznaną koncepcją, wprowadzaną do działalności rosnącego grona firm w Polsce. Potwierdza to 12. już edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

W publikacji znalazło się ponad 400 nowych przykładów społecznie odpowiedzialnych działań, najwięcej jak do tej pory. Wzrosła również liczba zgłaszających się firm z dobrymi praktykami CSR, szczególnie zauważony jest ponad stuprocentowy wzrost udziału przedstawicieli sektora MŚP w porównaniu z rokiem ubiegłym. Raport został ogłoszony podczas 5. Targów CSR 1 kwietnia br. na Stadionie Narodowym w Warszawie, których oficjalnego otwarcia dokonali wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński i Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” prezentuje 403 dobre praktyki CSR oraz 155 praktyk długoletnich. Głównymi wnioskami płynącymi z tegorocznej edycji Raportu są: zwiększenie znaczenia partnerstw międzysektorowych i ponadbranżowych w rozwoju odpowiedzialnego biznesu oraz uwzględnianie w strategii biznesowej głosu nie tylko klientów, ale szerszej grupy interesariuszy – pracowników, dostawców, społeczności lokalnej. Co więcej, CSR stopniowo wkracza do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji raportu reprezentowany jest on przez 47 firm. Do wzmocnienia działań CSR w tym sektorze w znacznym stopniu mogły przyczynić się konkursy z dotacjami na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu, uważają eksperci i ekspertki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

403 dobre praktyki CSR, czyli działania, programy lub projekty realizowane przez firmy, pogrupowane są w Raporcie zgodnie z obszarami wymienionymi w normie ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Najwięcej praktyk firm znalazło się w obszarze „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. 170 inicjatyw dotyczyło m.in. inwestycji społecznych, wsparcia organizacji pozarządowych, współpracy z uczelniami, działań charytatywno-filantropijnych. Na uwagę zasługuje zainteresowanie firm podejmowaniem akcji prozdrowotnych adresowanych już nie tylko do pracowników, ale też społeczeństwa. Moda na sport stała się jednym ze sposobów wykazania się społecznie odpowiedzialnym zaangażowaniem. Z kolei temat marnotrawienia żywności zmobilizował firmy do rozwoju współpracy z Bankami Żywności.

„Środowisko” to drugi najliczniej reprezentowany obszar – opisano w nim 81 dobrych praktyk CSR. Nowością okazały się te z nich, które łączą biznes z tematem zrównoważonych miast.

W obszarze „praktyki/aspekty pracownicze” znalazło się 67 przykładów działań firm. Widocznym trendem wśród nich są prozdrowotne programy dla pracowników i dialog z tą grupą interesariuszy.

31 praktyk firm prezentuje z kolei obszar „ład organizacyjny”. Do najpopularniejszych w tym obszarze należą: dialog z interesariuszami, kwestie etyczne oraz raportowanie społeczne.

Dobre praktyki z zakresu zagadnień konsumenckich to 22 inicjatywy. Dotyczą one m.in. edukacji i budowania świadomej konsumpcji, np. poprzez stosowanie ekoznakowania.

Obszar „uczciwych praktyk operacyjnych” obejmuje 20 dobrych praktyk CSR, wśród nich m.in. programy dla dostawców, których celem staje się ich włączenie w struktury działania firmy i budowanie wzajemnych relacji.

Do najmniej licznie reprezentowanych należą praktyki z obszaru „prawa człowieka”. W grupie 12 opisanych przykładów wybija się temat różnorodności i związany z nią aspekt promocji kobiet w biznesie.

– Ogłoszenie Raportu na 5. Targach CSR to dobry moment, żeby przyjrzeć się jak wygląda kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Na ile firmom udaje się działać w zgodzie z etyką, brać pod uwagę kwestie ochrony środowiska, angażować się społecznie. Coraz częściej CSR staje się dla przedsiębiorstw sposobem myślenia i prowadzenia biznesu, w Raporcie pokazujemy najlepsze przejawy odpowiedzialności firm za wpływ, który wywierają na ludzi i środowisko naturalne – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W czasie 5. Targów CSR do grona 43 Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączają nowe firmy: Leroy Merlin, BASF oraz Jeronimo Martins Polska, a także firmy, z którymi FOB współpracował już wcześniej: Tesco Polska, Henkel, Bank Zachodni WBK. Partnerem Wspierającym Forum została Agencja Garden of Words.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawana od 2002 roku. Raport jest jedynym całościowym opracowaniem podsumowującym najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w naszym kraju, zawierającym zbiór aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej, w formacie PDF TUTAJ.