Coraz więcej firm weryfikuje dane ESG

Liczba globalnych firm, które uzyskały niezależną atestację ujawnianych informacji ESG (ang. environment, social, governance) wzrosła z 51% w 2019 r. do 58% w 2020 r., dowodzą nowe dane opublikowane w badaniu The State of Play in Sustainability Assurance  opracowanym przez International Federation of Accountants (IFAC) oraz Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), które reprezentuje American Institute of CPAs (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

 

Prezentowane dane za 2020 r. stanowią kontynuację inauguracyjnego badania opublikowanego przez te instytucje w ubiegłym roku, w którym dokonano przełomowego na skalę globalną porównania trendów w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju na świecie i związanej z nim atestacji. Niebawem planowana jest publikacja aktualizacji zawierającej dane za 2021 r.

W kontekście weryfikacji informacji ESG, 82% usług atestacyjnych w 2020 r. miało ograniczony zakres, podobnie jak w 2019 r. (83%). Około 61% z nich zostało wykonanych przez firmy audytorskie w skali globalnej, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem (63%). Jurysdykcje o jednym z najwyższych wskaźników atestacji wykonywanych przez profesjonalistów lub podmioty uprawnione do weryfikacji takich informacji to Australia, Francja, Włochy, Niemcy i Hiszpania. W innych krajach, w tym w Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, większość zleceń atestacyjnych wykonali usługodawcy spoza profesji księgowej, która posiada odpowiedni zestaw umiejętności zawodowych, kwalifikacji i doświadczenia, a także podlega nadzorowi regulacyjnemu, wymogom niezależności oraz standardom etycznym.

W kwestii raportowania, badanie wykazało, że 92% globalnych firm dostarczyło inwestorom pewne dane ESG poprzez raporty zintegrowane, roczne lub jednostkowe. Stosowanie lub odwołanie się do standardów Sustainability Accounting Standards Board (SASB) wzrosło ponad dwukrotnie w 2020 r. Jest to istotne, ponieważ nowe propozycje dot. raportowania opracowywane przez International Sustainability Standards Board (ISSB) opierają się na standardach SASB.

„Obserwujemy stały, wysoki poziom raportowania informacji dot. zrównoważonego rozwoju i ogólny wzrost poziomu ich atestacji na świecie. Ale nasze badanie wskazuje, że 80% firm korzysta z wielu standardów lub ram sprawozdawczości, co skutkuje danymi, które nie są spójne, porównywalne czy przydatne do podejmowania decyzji dla inwestorów, interesariuszy lub ogółu społeczeństwa” – powiedział Kevin Dancey, CEO, IFAC. Jak dodał, sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju i atestacja tego typu informacji osiągną swój pełny potencjał tylko wtedy, gdy będą zharmonizowane w oparciu o kompleksowe podstawy raportowania opracowywane przez ISSB.

Badanie IFAC i AICPA & CIMA wskazuje również, że 70% globalnych firm, które zaangażowały profesjonalną firmę do wykonania usługi atestacyjnej, wybrało do tego tę samą firmę, która zajmuje się audytem ich sprawozdań finansowych.

„Wysokiej jakości raportowanie wymaga zapewnienia wysokiej jakości weryfikacji” — powiedziała Susan S. Coffey, CPA, CGMA, CEO – Public Accounting, AICPA & CIMA. I dodała: „Audytorzy mają holistyczny pogląd na profil ryzyka, strukturę i procesy w firmie, więc na to sens, aby byli również zaangażowani w atestację informacji ESG. Profesjonalnie wykwalifikowani i licencjonowani księgowi posiadają niezbędną wiedzę, obiektywizm, uczciwość i standardy zawodowe, które są konieczne, aby sprawozdawczość w zakresie ESG wzbudzała zaufanie.”