COP28. Przesłanie polskiego prezydenta: Atom jest przyszłością czystej, bezpiecznej i stabilnej energii

,canva.com

Podczas konferencji klimatycznej COP28 ważny głos prezydenta Andrzeja Dudy. Poniżej wystąpienie polskiego prezydenta podczas Net Zero Nuclear z 2 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

Wielu światowych przywódców i ekspertów twierdziło przez lata, że atom jest przeszłością! Że elektrownie jądrowe należy zamykać, że nie warto budować nowych. To nieprawda!

Atom jest przyszłością! Przyszłością czystej, bezpiecznej i stabilnej energii. Przyszłością sprawiedliwej transformacji energetycznej. Bez energii jądrowej nie uda się zrealizować ambitnych planów klimatycznych, które wszyscy sobie stawiamy. Ochronić naszej planety!

Dlatego tak ważna jest deklaracja, dla której dziś wspólnie wyrażamy poparcie. Deklaracja niezwykle ambitna. Potrojenie mocy wytwórczej energii jądrowej do 2050 roku, zwiększenie i ułatwienie finansowania budowy elektrowni jądrowej, promowanie energii nuklearnej jako czystej energii – to ważne zobowiązania, pod którymi jako Prezydent Polski z pełnym przekonaniem się podpisuję.

Polska, choć nie posiada jeszcze swoich elektrowni jądrowych, intensyfikuje od kilku lat ambitny Program polskiej energetyki jądrowej. Trwają już zaawansowane prace nad budową naszej pierwszej elektrowni, która ma powstać do 2033 roku. A którą wybuduje należąca do państwa firma Polskie Elektrownie Jądrowe we współpracy z doświadczonymi amerykańskimi koncernami Westinghouse i Bechtel!

Polska prowadzi proces wyboru lokalizacji i technologii pod budowę drugiej elektrowni jądrowej w naszym kraju. Pragnę podkreślić naszą otwartość na rozmowy o współpracy ze wszystkimi państwami reprezentującymi podobne podejście do kwestii rozwoju energetyki jądrowej.

Ruszyły także prace nad rozpoczęciem budowy kolejnej elektrowni jądrowej w oparciu o silną, sformalizowaną współpracę polskich podmiotów: pozostającej w rękach skarbu państwa PGE S.A. oraz prywatnej ZE PAK, a także koreańskiego koncernu KHNP. W ostatnich dniach polskie ministerstwo klimatu wydało decyzję zasadniczą, która pozwala przejść do kolejnego etapu uzyskiwania decyzji i pozwoleń. Będziemy te ważne inwestycje wspierać.

Jesteśmy przekonani, że doskonałym uzupełnieniem pełnoskalowych elektrowni jądrowych mogą być reaktory mniejsze. Nasz kraj ma ambicje być europejskim liderem w budowie małych reaktorów jądrowych – SMR.

W COP28 uczestniczy polska firma ORLEN Synthos Green Energy, która zamierza zbudować reaktory w technologii SMR. Współpracuje przy tym projekcie z firmami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jestem zadowolony, że rozpoczyna współpracę także z firmą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Emirates Nuclear Energy Corporation! Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli gospodarze naszego szczytu klimatycznego, właśnie ukończyły budowę swojej pierwszej, wielkiej elektrowni jądrowej. To pokazuje najlepiej, że energetyka jądrowa ma przyszłość na całym świecie.

Szczególne słowa uznania należą się również Stanom Zjednoczonym Ameryki, które niezmiennie wspierają wysiłki prowadzące do rozwoju wielko– i małoskalowej technologii jądrowej.

Tak. Atom jest przyszłością! Pokazaliśmy to także na forum Unii Europejskiej, skutecznie zabiegając o włączenie energii jądrowej do Net–Zero Industry Act.

Zaledwie dwa tygodnie temu Parlament Europejski uwzględnił w niej także atom. Zabiegaliśmy o to jako Polska bardzo mocno. To sukces wielu państw członkowskich z Panem Prezydentem Emmanuelem Macronem na czele!

Ale to nie koniec. Potrzebne są kolejne zdecydowane kroki w kwestii wsparcia energetyki jądrowej w ramach Unii Europejskiej.

Dlatego chciałbym ogłosić, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji w UE w pierwszym półroczu 2025 roku będzie sprawiedliwa transformacja energetyczna ze szczególnym uwzględnieniem energii jądrowej.

Sprawiedliwa transformacja jest niezwykle istotna. Zgodziliśmy się co do tego podczas COP24, który miał miejsce w Polsce, w Katowicach. W centrum polityki klimatycznej musi stać człowiek – jego bezpieczeństwo, zdrowie, jakość życia. Temu ma służyć racjonalny proces przechodzenia na wydajne i niskoemisyjne źródła energii. Dokładnie takie jak atom.

Rozmawiałem o tym przed szczytem z młodymi ludźmi z mojego kraju, którzy biorą udział w COP28. Jest tu dzisiaj z nami Pani Julia z fundacji FOTA4CLIMATE, która od dawna walczy o wspieranie energii atomowej jako czystej energii.

Jeśli chcemy zrealizować ambitne cele klimatyczne, to musimy działać w kwestii rozwoju energii atomowej jeszcze odważniej, szybciej i skuteczniej!

Pamiętajmy, że nie robimy tego dla siebie! Robimy to dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Nie mamy czasu. We must act now!