Columbus Energy kupiła projekt jednej z największych polskich farm fotowoltaicznych

Grupa Columbus Energy nabyła 100 proc. udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej, z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, o łącznej mocy 61,3 MW.

W ramach współpracy, Columbus będzie miał też możliwość zwiększenia zainstalowanej mocy do 91,3 MW. Realizacja postanowień wynikających z umowy ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od jej podpisania.

– Rozwój projektów farm fotowoltaicznych stanowi kluczowy obszar naszej działalności inwestycyjnej, który już teraz przynosi Grupie zyski. Zakupiony właśnie projekt jest jednym z największych w Polsce, z wydanymi warunkami przyłączenia. Jego wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 250 mln złotych. Budowę farm w ramach tego projektu planujemy w 2023 r. w formule PPA tłumaczy Janusz Sterna, wiceprezes Columbus Energy S.A.Ponadto nieustannie pracujemy nad pozyskiwaniem projektów o mniejszej mocy, co finalnie zwiększa nasz wolumen w farmach fotowoltaicznych.

Portfolio farm fotowoltaicznych, jakie posiada Columbus, plasuje firmę w ścisłej czołówce krajowego rynku. Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, w 2020 r. Columbus zajął drugą pozycję w kraju w segmencie instalacji powyżej 50 kWp, posiadając udział blisko 17 proc. mocy zainstalowanej w farmach PV.

Na koniec listopada 2021 r. portfel farm PV Columbusa obejmował projekty na różnych etapach zaawansowania, zlokalizowane na terenie całej Polski, których łączna moc wynosiła 5270 MW.

Columbus Energy działa w branży odnawialnych źródeł energii. W jej obszarze działalności są usługi z zakresu instalacji OZE, jak też pompy ciepła, magazyny energii, ładowarki do samochodów elektrycznych. Początki Columbus Energy S.A. sięgają 2010 roku. Od stycznia  2016 roku firma jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Columbus Eenergy