Co dalej z rozwojem odnawialnych źródeł energii?

fot. materiały prasowe

Realizacja zobowiązań Polski dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) idzie nie najlepiej. W 2020 roku powinniśmy osiągnąć 15 proc. udziału OZE w krajowym miksie energetycznym a mamy około 12 proc. w zużyciu energii brutto. Najgorzej sytuacja wygląda w ciepłownictwie – oceniła Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii w rozmowie z ISBnews.TV. 

– Przez ostatnie lata nie rozwinęliśmy OZE ani w transporcie, ani w ciepłownictwie. Trochę lepiej jest w elektroenergetyce. (…) trudno powiedzieć jakie są perspektywy, bo nadal nie mamy polityki energetycznej państwa, ale widzimy, że następuje zwrot ku OZE – dodała.

Z analizy Forum Energii wynika, że dominującą rolę w zużyciu energii odgrywają ciepłownictwo i transport. Zatem wzrost udziału OZE w tych właśnie podsektorach ma największe przełożenie na realizację celu OZE.

Analizując szczegółowo sytuację eksperci Forum Energii przedstawili następujące wnioski:

  • Ciepłownictwo – odpowiada za połowę zużycia końcowej energii brutto w kraju (ok. 37,7 tys. ktoe w 2018 r.), z czego 52% to ciepłownictwo indywidualne, 17% to ciepłownictwo systemowe, a 31% to przemysł. To właśnie w tym podsektorze wykorzystanie OZE w Polsce jest najwyższe (14,8%). Jednak ze względu na brak skoordynowanej polityki, w ostatnich latach niewiele się w tym sektorze zmienia: blisko 90% ciepła z OZE jest pozyskiwane z biomasy stałej. Pompy ciepła zapewniają jedynie 1%, ale pozytywnym sygnałem może być z pewnością obserwowany dynamiczny rozwój tego rynku.
  • Transport – udział OZE w transporcie wyniósł 5,63% w 2018 r. W największym stopniu wynika on z wykorzystania bioetanolu i estrów metylowych, które są dodawane w odpowiednich proporcjach do benzyn i oleju napędowego. W statystykach Eurostat widzimy, że w Polsce nastąpiło bardzo duże zmniejszenie udziału OZE w transporcie pomiędzy rokiem 2015 i 2016, z 5,62% do 3,92%, co w dużej mierze wynika z wspomnianego wcześniej nagłego wzrostu oficjalnej konsumpcji paliw. Od tego czasu co roku odnotowujemy wzrost tego udziału. Ma on jednak swoje granice. Zgodnie z legislacją unijną, wykorzystanie dotychczasowych biopaliw (tzw. I generacji) nie może przekroczyć poziomu 7%.
  • Elektroenergetyka – konsumpcja energii elektrycznej w Polsce stanowi ok. 19% całkowitego zużycia energii końcowej brutto. W elektroenergetyce udział OZE wyniósł w 2018 roku 13,03%, co jest kontynuacją trendu spadkowego obserwowanego od kilku lat – w 2015 r. ten udział wynosił 13,43%. Spadki były spowodowane wzrostem zapotrzebowania na energię przy jednoczesnych niewielkich zmianach w produkcji OZE.

Mimo to, jest to najszybciej zmieniający się podsektor – w latach 2005-2015 udział OZE wzrósł tutaj z 2,68% do 13,43%. Była to zasługa w głównej mierze rozwoju energetyki wiatrowej, ale także i biomasy, biogazu oraz, od 2015 r., wyraźnego przyspieszenia w fotowoltaice.

Źródło: ISBnews.TV