Climate Leadership – Biznes na rzecz zmiany

Debata Biznes na rzecz zmiany zainaugurowała drugą edycję Climate Leadership, inicjatywy budującej społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania, które odbyło się online, uczestnicy pierwszej edycji programu przedstawili wypracowane wspólnie z ekspertami rozwiązania prośrodowiskowe. Organizator Climate Leadership – Centrum UNEP/GRID-Warszawa – zaprezentował pierwszą publikację przygotowaną w ramach programu oraz zachęcił firmy do zgłoszenia się do edycji 2020/2021.

 

–W pierwszej edycji programu wzięło udział 10 firm z bardzo różnych branż. Czekało na nie wsparcie ponad sześćdziesięciu ekspertów. Dzięki temu udało się wypracować realne rozwiązania, które wpłyną na realizację głównego celu, czyli neutralizację szkodliwego wpływu biznesu na środowisko – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor centrum UNEP/GRID Warszawa, współtwórczyni programu Climate Leadership.

Debata rozpoczęła oficjalną rekrutację do drugiej edycji programu. Firmy, które wezmą w niej udział, zostaną włączone w nurt globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju budowanych pod auspicjami UN Environment Programme. – Ważne jest, aby firmy zrozumiały, że udział w takich programach to wyjście naprzeciwko rosnącym w dziedzinie ochrony środowiska oczekiwaniom klientów – mówi prof. Bolesław Rok, współtwórca programu. – Za tym idzie również zwiększenie innowacyjności i przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie realnej zmiany w sposobie prowadzenia biznesu – zauważa.

Więcej: https://climateleadership.pl/